Subsidie peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie

Kinderopvangcentra kunnen geld aanvragen voor de opvang van peuters met voorschoolse educatie (VE) voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, en voor opvang zonder VE vanaf 2 jaar. Voorschoolse educatie betekent dat kinderen al vóór de basisschool extra begeleiding krijgen om zich goed voor te bereiden op school. Je vraagt deze subsidie online aan bij de gemeente.

Aanvragen subsidie peuteropvang

Je moet bepaalde documenten toevoegen aan je aanvraag:

 • Voor peuteropvang met VE: een kort werkplan voor VE-peuters. Dit is een plan waarin staat wat je gaat doen om peuters met voorschoolse educatie te helpen
 • Als je organisatie een stichting of vereniging is en voor het eerst subsidie aanvraagt, voeg dan toe:
  • Regels of het 'reglement' van de organisatie. Dit zijn de officiële regels waar de organisatie zich aan moet houden
  • Informatie over het bestuur. Dit zijn de mensen die de leiding hebben over de organisatie
  • Jaarrekening van vorig jaar van de organisatie. Dit is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de organisatie
 • Voor andere soorten organisaties, voeg een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) toe en de jaarrekening van vorig jaar van de organisatie. In het uittreksel staat dat je geregistreerd staat bij de KvK

 1. Vraag de subsidie aan voor 15 oktober
 2. Je aanbod voor VE-peuters moet voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen in wetten zoals de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk (Wkkp) en de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE). Lokale afspraken staan in de kwaliteitskaart VVE Veenendaal.

Hoeveel geld kan je krijgen?

 • Peuteropvang zonder VE: € 10,25 per peuter per uur
 • Peuteropvang met VE: € 10,25 per peuter per uur
  • Daarnaast een extra bijdrage per VVE-peuterplaats van € 1.750 voor 640 uur peuteropvang. Dit is extra geld voor plaatsen waar peuters voorschoolse educatie krijgen
  • Een bijdrage van € 550 per VVE-peuterplaats per jaar voor het gebruik van een pedagogisch beleidsmedewerker. Dit is iemand die helpt bij het bedenken van leerzame activiteiten voor kinderen
  • Vergoeding van € 0,60 per peuter per uur voor huurkosten. Dit is een extra bedrag voor de kosten van het huren van de ruimte

Het subsidiebedrag wordt verminderd met de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is het geld dat ouders betalen voor de opvang van hun kinderen. Wat overblijft is de subsidiebijdrage van de gemeente.