Vergunning incidentele standplaats aanvragen

Voor bijvoorbeeld een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam heeft u een standplaatsvergunning nodig. Op dit moment kunt u alleen een incidentele standplaats aanvragen en geen vaste standplaats. Bel eerst de gemeente om te vragen of de dag waarvoor u een standplaats wilt aanvragen nog vrij is.

Incidentele standplaats aanvragen

Als de gemeente geen eigenaar is van de grond hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Voor de aanvraag van de standplaats betaalt u € 99,10 (leges 2023) en voor het gebruik van de gemeentegrond betaalt u precariobelasting (pdf, 7 KB) . U krijgt van de gemeente een rekening toegestuurd voor de kosten.

Waar zijn de incidentele standplaatsen?

De volgende locaties zijn aangewezen:

  1. Onderaan de Markt (niet op dinsdag en zaterdag)
  2. Scheepjeshofplein
  3. Passage Corridor