Vergunning incidentele standplaats

Voor bijvoorbeeld een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Op dit moment kunt u alleen een incidentele standplaats aanvragen en geen vaste standplaats. Bel eerst de gemeente met de vraag of de dag waarvoor u een standplaats wilt aanvragen nog vrij is.

Incidentele standplaats aanvragen

Als de gemeente geen eigenaar is van de grond, hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Voor de aanvraag standplaats betaalt u € 90,90 en voor het gebruik van gemeetegrond precariobelasting (pdf, 7 KB) . U krijgt van de gemeente een rekening toegestuurd.

Waar mag u staan?

De volgende locaties zijn aangewezen:

  1. Onderaan de Markt (niet op dinsdag en zaterdag)
  2. Scheepjeshofplein
  3. Passage Corridor