Onroerende zaakbelasting (OZB)

Als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijf) of bedrijfsruimte huurt, betaalt u onroerende zaakbelasting (ozb).

Uitstel betaling belastingen

De gemeentelijke belastingaanslag (OZB, rioolrecht, hondenbelasting en afvalstoffenheffing) met dagtekening 28 februari 2020 mag later worden betaald. U moet op 31 augustus 2020 het volledige bedrag betaald hebben. Dat betekent dat de gemeente voor 31 augustus geen herinneringen of aanmaningen stuurt.

De andere belastingen zoals toeristenbelasting en precariorechten die met dagtekening 30 juni worden verstuurd, moeten uiterlijk 30 november 2020 betaald zijn. Daarnaast is uitstel verleend voor de BIZ en reclamebelasting tot 31 december. Zodat de betalingstermijnen voor ondernemers zoveel mogelijk gespreid worden.

Om te bepalen wie op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is/was, maakt de gemeente gebruik van informatie van onder meer het Kadaster, het bevolkingsregister en de Kamer van Koophandel.

Verrekening bij verkoop of verhuizing

Onroerendezaakbelasting betaalt u voor het hele jaar. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris deze belasting met de nieuwe eigenaar of huurder.

Scroll de tabel om meer te zien
Tarieven OZB
Belastingsoort Percentage
Voor woningen Eigenarenbelasting 0,1045%
Voor niet-woningen Eigenarenbelasting 0,2485%
Voor niet-woningen Gebruikersbelasting 0,1985%

Heeft u nog geen aanslag OZB ontvangen?

Het is mogelijk dat er op uw aanslagbiljet géén OZB staat vermeld.

  • Heeft u afgelopen jaar uw pand bijgebouwd of verbouwd? Dan verandert meestal de waarde. De gemeente laat de waarde van uw pand eerst bekijken door een taxatiebureau. Zodra de juiste waarde bekend is, krijgt u de aanslag OZB.
  • Als u een woning huurt, krijgt u nooit een aanslag OZB.