Onroerende zaakbelasting (OZB)

Als u op 1 januari eigenaar bent van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning of bedrijf) of bedrijfsruimte huurt, betaalt u onroerende zaakbelasting (OZB).

Om te bepalen wie op 1 januari eigenaar en/of gebruiker is/was, maakt de gemeente gebruik van informatie van onder meer het Kadaster, het bevolkingsregister en de Kamer van Koophandel.

Verrekening bij verkoop of verhuizing

Onroerendezaakbelasting betaalt u voor het hele jaar. Bij verkoop van een pand verrekent de notaris deze belasting met de nieuwe eigenaar of huurder.

Tarieven OZB
Belastingsoort Percentage 2023 Percentage 2022
Voor woningen Eigenarenbelasting 0,0783% Eigenarenbelasting 0,0915%
Voor niet-woningen Eigenarenbelasting 0,2587% Eigenarenbelasting 0,2509%
Voor niet-woningen Gebruikersbelasting 0,2068% Gebruikersbelasting 0,2005%

Heeft u geen aanslag OZB ontvangen?

Het is mogelijk dat er op uw aanslagbiljet géén OZB staat vermeld. Reden hiervoor kan zijn:

  • U heeft het afgelopen jaar uw pand verbouwd of uitgebreid. Dan verandert meestal de waarde van het pand. De gemeente laat dan eerst de juiste waarde van uw pand bepalen door een taxatiebureau. Daarna ontvangt u de aanslag OZB
  • U huurt een woning. Hiervoor krijgt u nooit een aanslag OZB.