Dagplaats markt aanvragen bij marktmeester

Op dit moment kunt u op de markt alleen een dagplaats huren. Neem daarover contact op met de marktmeester van de gemeente, Ton Smeitink, 06 - 23 24 58 32.

Bel Ton Smeitink

Geef bij de aanvraag aan welke goederen of diensten u aanbiedt en op welke markt u wilt staan. En neem op de dag dat u in Veenendaal staat de volgende documenten mee.

  • kopie geldig legitimatiebewijs;
  • bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet ouder dan drie maanden;
  • één recente pasfoto.

Voor een dagplaats betaalt u precariobelasting. U krijgt van de gemeente een rekening toegestuurd.

Scroll de tabel om meer te zien
Marktdagen en locaties
Dag Locatie
Dinsdag en zaterdag Centrum
Vrijdag dr. S. De Bruïneplein