Dagplaats markt aanvragen bij marktmeester

Op dit moment kunt u op de markt alleen een dagplaats huren. Neem daarover contact op met de marktmeester van de gemeente, Ton Smeitink, 06 - 23 24 58 32.

Bel Ton Smeitink

Geef bij de aanvraag aan welke goederen of diensten u aanbiedt, op welke markt u wilt staan en op welke datum.

Neem op de dag dat u in Veenendaal staat de volgende documenten mee:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs
  • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet ouder dan drie maanden
  • Eén recente pasfoto.

Voor een dagplaats betaalt u precariobelasting. U krijgt van de gemeente een rekening toegestuurd (€ 2,50 per m2).

Marktdagen en locaties
Dag Locatie
Dinsdag en zaterdag Centrum
Vrijdag Dr. S. De Bruïneplein