Dagplaats markt aanvragen bij marktmeester

Op dit moment kunt u op de markt alleen een dagplaats huren. Neem daarover contact op met de marktmeester van de gemeente, Ton Smeitink, 06 23 24 58 32.

Geef bij de aanvraag aan welke goederen of diensten u aanbiedt, op welke markt u wilt staan en op welke datum.

Neem op de dag dat u in Veenendaal staat de volgende documenten mee:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs
  • Bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel niet ouder dan drie maanden
  • Eén recente pasfoto.

Voor een dagplaats betaalt u precariobelasting. U krijgt van de gemeente een rekening toegestuurd (€ 2,50 per m2).

Marktdagen en locaties
Dag Locatie
Dinsdag en zaterdag Centrum
Vrijdag Dr. S. De Bruïneplein