Verhuizing binnen of naar Veenendaal doorgeven

Verhuist u binnen of naar de gemeente Veenendaal? Geef uw verhuizing online door. Dit kan vanaf 4 weken vóór, tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Verhuist u vanuit Veenendaal naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door in de nieuwe gemeente.

  • U heeft voor de melding DigiD nodig

Bijlagen voor bij de melding verhuizing

Bij het doorgeven van uw verhuizing moet u de volgende bijlagen meesturen:

  • Kopie van de getekende koop- of huurovereenkomst van uw woning. Let op: het mag geen conceptovereenkomst zijn.

Gaat u bij iemand anders in huis wonen? Dan heeft u toestemming nodig van deze persoon. 

Verhuizing in het gemeentehuis doorgeven

Wie mag een verhuizing doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Ouders en hun meerderjarige kinderen voor elkaar als u op het zelfde nieuwe adres gaat wonen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u op het zelfde nieuwe adres gaat wonen. Let op: heeft u een samenlevingscontract, dan moet u allebei zelf de verhuizing doorgeven
  • Curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Wij verwerken uw verhuizing binnen een week

We rekenen vanaf de verhuisdatum en geven uw nieuwe adres door aan andere overheidsinstanties. U krijgt een brief als uw inschrijving is verwerkt.