Verhuizing in en naar Veenendaal doorgeven

Verhuist u binnen of naar de gemeente Veenendaal? Geef uw verhuizing online door. Dit kan vanaf 4 weken vóór, tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing. Verhuist u vanuit Veenendaal naar een andere gemeente? Geef de verhuizing dan door in de nieuwe gemeente.

U heeft hiervoor DigiD nodig.

Welke bijlagen moet u meesturen?

Bij het doorgeven van uw verhuizing moet u de volgende bijlagen meesturen:

  • kopie van de getekende koop- of huurovereenkomst. Let op: het mag geen conceptovereenkomst zijn.

Gaat u bij iemand anders in huis wonen? Om u op dat adres in te kunnen schrijven, hebt u toestemming nodig. 

Op afspraak verhuizing doorgeven

Wilt u de verhuizing in het gemeentehuis doorgeven, dan moet u eerst online een afspraak maken.

Wie mag aangifte doen?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is
  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Ouders en hun meerderjarige kinderen voor elkaar als u op het zelfde nieuwe adres gaat wonen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u op het zelfde nieuwe adres gaat wonen. Let op: heeft u een samenlevingscontract, dan moet u allebei zelf de verhuizing doorgeven.
  • Curator voor een persoon die onder curatele is gesteld

Hoe lang duurt de verwerking van uw verhuizing

Wij verwerken uw verhuizing binnen een week na de verhuisdatum en geven uw nieuwe adres door aan andere overheidsinstanties. U krijgt een brief als uw inschrijving is verwerkt.