Subsidie vrijwilligerswerk en informele zorg

Vrijwilligersorganisaties die vrijwilligers inzetten bij hulp- en ondersteuningsvragen van kwetsbare inwoners van Veenendaal kunnen subsidie aanvragen. U kunt de subsidie voor uw activiteiten online aanvragen bij de gemeente.

Vrijwilligerssubsidie aanvragen

Wat is het subsidiebedrag voor vrijwilligersactiviteiten?

 • Subsidie is in de basis gericht op de gemaakte kosten voor de uitvoering van de activiteiten.
 • Subsidie voor de redelijk te maken materiële kosten van uitvoering van de activiteiten.
 • Per organisatie bedraagt de subsidie:
  • bij een aanvraag tot en met € 5.000,- of van een organisatie die nog niet langer dan 2 jaar bestaat: 80% van de subsidiabele kosten;
  • bij een aanvraag van € 5.000,- tot en met € 20.000,-: 70% van de subsidiabele kosten;
  • bij een aanvraag vanaf € 20.000,-: 50% van de subsidiabele kosten;
   met een maximum van € 45.000,-;

Voorwaarden voor subsidie vrijwilligerswerk en informele zorg

 • U vraagt de subsidie uiterlijk 30 september aan
 • De activiteiten dragen bij aan versterking van de sociale basis:
  • Ondersteuning van kwetsbare inwoners
  • Vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners
  • Versterken van de buurt en bevorderen participatie
  • Voorkomen van sociaal isolement en eenzaamheid
 • De activiteiten sluiten aan bij de lokale infrastructuur en zijn gericht op samenwerking met relevante partijen zoals:
  • Cliëntorganisaties/ervaringsdeskundigen
  • Wijkteams
  • Welzijnsorganisaties
  • Andere vrijwilligersorganisaties
  • De gemeente.