Subsidie vrijwilligerswerk en informele zorg

Vrijwilligersorganisaties die vrijwilligers inzetten bij hulp- en ondersteuningsvragen van kwetsbare inwoners van Veenendaal kunnen subsidie aanvragen voor hun activiteiten. U vraagt de subsidie online aan bij de gemeente.

Vrijwilligerssubsidie aanvragen

Wat is het subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €40.000,-.

Voorwaarden voor subsidie vrijwilligerswerk en informele zorg

 • U vraagt de subsidie uiterlijk 30 april aan.
 • De activiteiten dienen bij te dragen aan versterking van de sociale basis en tot doel te hebben:
  • ondersteuning van kwetsbare inwoners
  • vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners
  • versterken van de buurt en bevorderen participatie
  • voorkomen van sociaal isolement en eenzaamheid.
 • De activiteiten sluiten aan bij de lokale infrastructuur en zijn gericht op samenwerking met relevante partijen zoals:
  • cliëntorganisaties/ervaringsdeskundigen;
  • wijkteams;
  • welzijnsorganisaties;
  • andere vrijwilligersorganisaties;
  • de gemeente.