Subsidie peuteropvang met en zonder voorschoolse educatie

Centra voor kinderopvang kunnen subsidie aanvragen voor opvang met voorschoolse educatie (VE) voor peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar en voor opvang zonder VE vanaf 2 jaar. U vraagt de subsidie online aan bij de gemeente.

Subsidie peuteropvang aanvragen

Welke bijlagen moet u meesturen?

Specifiek voor peuteropvang met VE

 • (Beknopt) werkplan VVE peuters

Als uw organisatie een stichting of vereniging is en u voor het eerst subsidie aanvraagt

 • Statuten of het regelement van de organisatie
 • Bestuurssamenstelling
 • Jaarrekening (vorig jaar) van de organisatie

Overige rechtsvormen

 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Jaarrekening (vorig jaar) van de organisatie

Wat is het subsidiebedrag

Peuteropvang zonder VE

 • € 9,65 per peuter per uur

Peuteropvang met VE

 • € 9,65 per peuter per uur
 • De kwaliteitsbijdrage per VVE-peuterplaats bij 640 uren peuteropvang. Dit is € 1.750.
 • Een bijdrage voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker van € 550 per VVE-peuterplaats per jaar
 • Compensatie huur € 0,60 per peuter per uur

Van het subsidiebedrag wordt de ouderbijdrage afgetrokken. Het bedrag dat overblijft is de subsidiebijdrage van de gemeente.

Voorwaarden voor subsidie peuteropvang

 • U vraagt de subsidie aan voor 15 oktober.
 • Uw aanbod voor VVE-peuters voldoet aan de vastgestelde VVE kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in:
  • De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk (Wkkp)
  • Het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
  • De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE)

Afspraken met betrekking tot de lokale invulling van voorschoolse educatie zijn vastgelegd in de kwaliteitskaart VVE Veenendaal.