Handtekening legaliseren

Als u moet bewijzen dat de handtekening op een document van u is, dan kunt u die laten legaliseren. U zet dan bij de gemeente uw handtekening op het document. De gemeente bevestigt met een stempel dat het uw handtekening is. Dit kan alleen op afspraak​​​​​​​.

Afspraak legaliseren handtekening

Uw handtekening wordt direct gelegaliseerd. U krijgt het document dus meteen weer mee. Het kost € 16,50.

Meenemen voor legalisatie handtekening

  • Het document dat gelegaliseerd moet worden;
  • Geldig legitimatiebewijs;
  • pinpas.

Uw handtekening wordt direct gelegaliseerd. U krijgt het document dus meteen weer mee.

Wanneer moet een handtekening gelegaliseerd zijn?

Bijvoorbeeld als u:

  • garant staat voor iemand die een visum nodig heeft om Nederland te bezoeken. Als u getrouwd of geregistreerd partner bent, moet u beiden uw handtekening zetten om garant te staan voor uw gast;
  • een belangrijk document naar het buitenland moet sturen.