Basissubsidie voor verenigingen in amateurkunst

Verenigingen en instellingen voor amateurkunst kunnen tot en met 30 april subsidie aanvragen bij de gemeente voor 2020. De subsidie is voor uitvoeringen en cultuureducatie op basisscholen.

Basissubsidie 2020 aanvragen

Documenten bij de aanvraag

Stuur dan met uw aanvraag de volgende stukken mee:

  • een volledige ledenlijst;
  • inhoudelijk activiteitenverslag over 2018;
  • als u voor het eerst subsidie aanvraagt: een afschrift van de statuten.

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen

  • De subsidie is alleen voor verenigingen of instellingen uit Veenendaal die actief zijn op het gebied van kunst en geen winst maken;
  • Er zijn tenminste 2 uitvoeringen of voordrachten per jaar in Veenendaal;
  • Tenminste de helft van de leden moet in Veenendaal wonen.
Maximaal subsidiebedrag
Categorie Minimum aantal leden Maximale basissubsidie
Instrumentale muziek 15 € 500,00
Instrumentale muziek 40 € 15.000,00
Koren 15-40 leden 15 € 1.000,00
Koren 40 - 70 leden 40 € 1.250,00
Koren meer dan 70 leden 70 € 1.500,00
Toneel- en/of muziektheater 15 € 3.000,00
Overige cultuuruitingen 15 € 500,00
Instellingen zonder leden   € 1.500,00