Werkzaamheden in Veenendaal

Op dit moment wordt op verschillende plaatsen in Veenendaal aan de weg gewerkt. Wilt u weten hoe u om moet rijden? Bekijk de ingestelde routes .

Asfaltering Weverij, Bevrijdingslaan en Kleine Beer

Het asfalt van de Weverij, Bevrijdingslaan en Kleine Beer is aan vervanging toe. Ook moet bij de kruising Weverij – Mauritsstraat een riool onder de Weverij gelegd worden voor de toekomstige bouw aan de Lodewijk van Nassaustraat. Trottoirbanden en middengeleiders worden hersteld, wegen worden versmald en er wordt groen aangelegd. De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd vanaf 22 mei tot 21 juni.  

De afsluitingen zijn als volgt:

 • Fase 1 Weverij: 22 mei t/m 8 juni
 • Fase 2 Bevrijdingslaan: 11 juni t/m 21 juni
 • Fase 3 Kleine Beer: 4 juni t/m 21 juni 

Omleidingen

Tijdens de afsluiting van deze fases zal het verkeer omgeleid worden via omleidingsroutes. Kruisingen en rotondes zijn tijdens de werkzaamheden wel te bereiken.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Heijmans Infra BV via telefoonnummer 0318-580411 of e-mail wegenmidden@heijmans.nl U kunt ook contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente via henk.mulders@veenendaal.nl of (0318) 538 538.    

Herinrichting Kerkewijk

Van 14 mei tot medio november 2018 wordt gewerkt aan de herinrichting van de Kerkewijk. In de bouwvakperiode (30 juli t/m 19 augustus) wordt er niet gewerkt.

De werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de verhardingen van de Kerkewijk en de aanleg van een nieuw hemelwaterriool die ter plaatse van de kanaalweg op het Valleikanaal zal worden aangesloten. In de Kerkewijk zal firma Van den Heuvel in opdracht van Vitens de oude waterleidingen vervangen, hierover wordt u apart geïnformeerd door Vitens.

De planning

 • 14 mei t/m 27 juli (Kanaalweg ter plaatse van aansluiting met Kerkewijk): In deze periode zal de Kanaalweg niet via de Kerkewijk bereikbaar zijn. Bewoners van de Kanaalweg zijn in deze periode bereikbaar via de Lindenlaan-Eikenlaan.
 • 9 t/m 27 juli (Kruising ’t Goeie Spoor-Industrielaan): De kruising is in deze periode volledig afgesloten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
 • 27 augustus t/m 26 oktober (Kerkewijk van nr. 18 t/m 56): De Kerkewijk wordt in deze periode afgesloten voor doorgaand verkeer. Lokaal verkeer kan zoveel mogelijk gebruik maken van het werkvak. Het overige verkeer wordt omgeleid. Alle aanwonenden zijn te voet bereikbaar.

Bewonersavond 7 mei

Op maandag 7 mei is er een informatieavond in Zorgcentrum de Engelenburg tussen 19.30 en 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via e-mail: wegenmidden@heijmans.nl. Op deze avond wordt de werkmethode en planning van de werkzaamheden toegelicht. Ook stelt het projectteam zich voor. 

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met de projectleider van Heijmans, de heer Eugène de Boer, via (0318) 580 411 of via e-mail: wegenmidden@heijmans.nl. Voor overige vragen rondom het project kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente Veenendaal, de heer Wim van Beek via (0318) 538 538 of e-mail: wim.van.beek@veenendaal.nl. 

Werkzaamheden bij de Dijkstraat

In opdracht van de gemeente Veenendaal werkt aannemingsbedrijf KWS Infra aan de herinrichting van de Dijkstraat.

Fasering

De werkzaamheden worden in vijf fasen uitgevoerd. Fase 1 omvat de werkzaamheden op Rondweg-West, begint op maandag 30 april. Dit zal maximaal twee weken duren. Fase 2 t/m 5 omvatten de herinrichting van de Dijkstraat zelf en starten half mei. Volgens planning is het werk eind november gereed. 

Verkeer

 • De Rondweg-West blijft gedurende de werkzaamheden open voor verkeer, wel kan er sprake zijn van enige hinder.
 • Het verkeer vanuit de Dr. Slotemaker de Bruïnestraat kan gedurende de werkzaamheden in fase 1 niet de Rondweg-West op rijden. Hiervoor wordt een omleiding ingesteld.
 • De Dijkstraat wordt gedurende de werkzaamheden steeds gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer, er wordt een omleidingsroute ingesteld.

Informatieavond

Op woensdagavond 25 april start om 19.00 uur een informatiebijeenkomst voor aanwonenden en belangstellenden bij Paardenhouderij De Havezathe, adres Dijkstraat 159A. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de werkwijze en planning van de aannemer en is er aandacht voor het afkoppelen van het regenwater.

Meer informatie

Voor informatie tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van KWS, de heer Raymond van Langevelde, via 06 509 49 125. Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met de toezichthouder van gemeente Veenendaal, de heer Wim van Beek, via (0318) 538 538. 

Werkzaamheden bouw Het Stempel

In oktober 2017 startte de bouw van 88 appartementen in het project Het Stempel. De 48 koop- en 40 huurappartementen worden op de hoek van de Raadhuisstraat en de J.G. Sandbrinksstraat gerealiseerd en nagenoeg alle koopwoningen zijn al verkocht.

Voortgang

De bouw van Het Stempel verloopt voorspoedig. Op dit moment, april 2018, wordt al gewerkt aan de derde verdieping. Naar verwachting worden de appartementen eind dit jaar opgeleverd.

Aangepaste verkeerssituatie 

 • De fietsroute aan de Raadhuisstraat, ter hoogte van het gemeentehuis, wordt omgeleid via de J.G. Sandbrinkstraat; 
 • Het fietspad ter hoogte van de bouw van Het Stempel (aan de zijde van de bouw) is afgesloten, in verband met het lossen van vrachtwagens voor de bouw;
 • De Raadhuisstraat is, ter hoogte van de bouw, versmald; 
 • De brug over de Grift naar de Sterke Arm blijft open;
 • De losplaats voor vrachtwagens aan de J.G. Sandbrinkstraat blijft zoals die nu is;
 • Deze verkeerssituatie blijft naar verwachting tot november 2018.

Aannemer Trebbe – Goossen Te Pas werkt hoofdzakelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur en op zaterdag tussen 7.00 en 13.00 uur. Het kan voorkomen dat deze tijden worden overschreden. Omwonenden ontvangen hierover tijdig bericht van de aannemer.

Werkzaamheden volgen

Helaas is overlast als gevolg van de werkzaamheden onontkoombaar. De aannemer tracht dit tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden worden omwonenden en ondernemers door de aannemer op de hoogte gehouden. De bouw van Het Stempel kunt u ook volgen via de Facebookpagina .

Bouw complex Tissu (Brouwerspoort)

De bouw van Tissu, het complex tussen Tricotage en het Sajet, grenzend enerzijds aan de Wolweg en anderzijds aan winkelcentrum De Passage, vordert gestaag. Medio 2017 is begonnen aan de bouw van dit gebouw, waarmee de oostelijke wand van Brouwerspoort wordt afgerond. Het hoogste punt kon in maart 2018 worden gevierd. De oplevering is voorzien in de tweede helft van 2018.  

Op de begane grond komt Supermarktketen Hoogvliet met een vestiging (nu nog gevestigd aan de Kerkewijk, tegenover theater De Lampegiet); de invulling van de overige commerciële ruimte is op dit moment niet bekend. Op de verdiepingen zijn, naast een parkeerdek met ruim 200 parkeerplaatsen, 18 huurappartementen voorzien.

Tissu

Tissu is een Frans woord voor weefsel. Het is een van de laatste gebouwen in het project Brouwerspoort en daarmee wordt het stedelijk weefsel afgemaakt; vandaar de naam Tissu. 

Omleiding fietsverkeer

Vanwege de beperkte ruimte rond het bouwterrein is de ruimte richting De Passage ingericht voor de bevoorrading van de bouwplaats. Hier worden ook de afvalcontainers, bouwketen en de busjes van de bouw (met daarin het benodigde gereedschap), enz. opgesteld. Hierdoor blijft er tussen bouwplaats en De Passage alleen ruimte voor een voetpad. Fietsers worden omgeleid via de Wolweg. 

Vragen

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met de toezichthouder op het werk, de heer Wim van Beek. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0318) 538 538 of via e-mail wim.van.beek@veenendaal.nl.

Onderdoorgangen spoor Voorpoort en Nieuweweg Noord

Aan de noordzijde van Veenendaal worden in de komende jaren twee onderdoorgangen onder de spoorbaan Utrecht-Arnhem aangelegd: één voor auto’s in het verlengde van Voorpoort en één voor langzaam verkeer in het verlengde van de Nieuweweg-Noord. De huidige spoorwegovergang tussen de Nieuweweg-Noord (N418) en de Klompersteeg komt te vervallen. De doorgaande route via de provinciale weg wordt vervangen door een doorgaande route via Voorpoort.

Lees alles over de voortgang van de werkzaamheden op de website voorpoort.nl

Melding overlast

Ondervindt u overlast van de werkzaamheden in uw buurt, neem dan contact op met de opzichter van de gemeente.

(0318) 538 538

Van A naar Beter

Op van A naarBeter.nl vindt u informatie over wegwerkzaamheden aan rijkswegen, verkeershinder en voordelige reisalternatieven.