Starterslening aanvragen

De Starterslening is bedoeld voor een eerste koophuis. Met zo’n lening overbrugt u het verschil tussen de prijs van het huis dat u wilt kopen (inclusief bijkomende kosten) en het bedrag dat u maximaal kunt lenen.

Aanvragen starterslening

Bij de makelaar vult u samen met de verkoper de overeenkomst bijdrage starterslening in. Omdat de kosten die de verkoper betaalt verschillen zijn er drie overeenkomsten:

Kostenverdeling starterslening
Type verkoper percentage kosten maximaal
Particulier 25% € 2187.50
Professioneel 50% € 4375,00
professionele verkoper met gereserveerde leningen voor een (deel)project 75% € 6562,50

Als de starterslening lager is dan € 35.000,- worden de kosten naar rato verminderd.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

De starterslening is mogelijk bij zowel nieuwbouw als bij bestaande bouw in Veenendaal. Wilt u gebruik maken van deze regeling dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het moet gaan om een eerste koopwoning in de gemeente Veenendaal;
 • De overeenkomst voor de bijdrage in de kosten van de starterslening is volledig ingevuld en ondertekend door koper en verkoper;
 • U heeft een volledige getekende voorlopige koopovereenkomst;
 • De eerste hypotheek en de starterslening moet onder Nationale Hypotheek Garantie-voorwaarden zijn verstrekt;
 • Er mag geen sprake zijn van andere kortingsregelingen;
 • De maximale leeftijd van de aanvragers is 40 jaar;
 • De maximale verwervingskosten van de woning mogen niet hoger zijn dan de actuele NHG-norm.
 • Het maximale bedrag voor de starterslening is € 35.000,00.

De starterslening is de eerste drie jaren renteloos en aflossingsvrij. Na 3 jaar gaat u rente en aflossing betalen, tenzij blijkt dat uw inkomen dat niet toelaat. De renteopbrengsten en aflossingen van de startersleningen vloeien rechtstreeks terug in het Startersfonds zodat andere starters hiermee geholpen kunnen worden.

Hoe verloopt de aanvraag

 1. Bij de makelaar ondertekent u de overeenkomst bijdrage starterslening en de koopovereenkomst. De koper is nu verplicht om bij te dragen in de kosten van de starterslening.
 2. U stuurt van beiden getekende documenten een PDF bestand naar starterslening-koopwoning@veenendaal.nl
 3. De gemeente bekijkt of u aan de voorwaarden voldoet en informeert u daarover. Als u voldoet krijgt u een beschikking met een aanvraagset SVn starterslening.
 4. De ingevulde en ondertekende aanvraagset met alle overige documenten (inclusief beschikking) ingediend stuurt u aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Op basis hiervan bepalen zij of u een starterslening krijgt en hoe hoog de lening is. Verdere afhandeling verloopt via SVn.

Informatie van de SVn

Meer informatie over de starterslening vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Vragen over starterslening

Heeft u vragen, dan kunt u een bericht sturen naar starterslening-koopwoning@veenendaal.nl

Nieuwbouw in Veenendaal

Op veel plaatsen in Veenendaal wordt nieuw gebouwd. Laat u informeren over de mogelijkheden.