Uw plichten wanneer u een bijstandsuitkering heeft

Vraagt u een bijstandsuitkering aan of hebt u een bijstandsuitkering? Dan hebt u verplichtingen maar wij ook. Met duidelijke afspraken weet u precies wat u van ons kunt verwachten. En u weet wat wij van u verwachten.

Dit doen wij

 • Wij komen afspraken met u na
 • Wij zijn beleefd tegen u
 • Wij houden rekening met wat u kunt
 • Wij vertrouwen op uw goede wil
 • Wij zijn duidelijk over uw rechten en plichten

Dit doet u

 • U komt afspraken met ons na
 • U bent beleefd tegen ons
 • U maakt gebruik van wat u kan
 • U vertrouwt op onze professionaliteit
 • U bent eerlijk over uw situatie

Vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt is alles gericht op het vinden van een (betaalde) baan. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. U moet staan ingeschreven als werkzoekende bij het UWV en uitzendbureaus. U moet voldoende en serieus solliciteren, uw kennis en ervaring op niveau houden en bijscholen als dit uw kans op werk vergroot. De gemeente helpt, maar u doet het werk.

Aangeboden werk moet u accepteren. Ook:

 • Als u het niet leuk vindt
 • Als u er 3 uur voor moet reizen per dag
 • Als u moet verhuizen
 • Als het niet bij uw opleidingsniveau past

Als u niet in staat bent om te werken door bijvoorbeeld medische klachten dan kunt u tijdelijk vrijstelling krijgen van de arbeidsverplichting. U moet dit zelf aanvragen bij uw contactpersoon. Het kan zijn dat er dan een medisch onderzoek komt om te kijken welk werk u wel of niet kunt doen. Alleenstaande ouders met een kind onder de 5 jaar kunnen ook een verzoek indienen voor een tijdelijke vrijstelling van de arbeidsverplichting.

U bent het verplicht om mee te werken met de gemeente. Bijvoorbeeld aan een huisbezoek, een re-integratietraject of als de gemeente documenten opvraagt zoals bankafschriften.

U geeft alle wijzigingen direct, uiterlijk binnen 1 week, door die van invloed kunnen zijn op uw uitkering via het online wijzigingsformulier. Geef ook wijzigingen in de situatie van uw partner aan ons door. 

Deze wijzigingen geeft u altijd door aan de gemeente:

 • U heeft werk gevonden 
 • Uw bankrekeningnummer wijzigt of u opent een nieuwe rekening
 • Uw telefoonnummer of e-mailadres wijzigt
 • U gaat verhuizen of er komt iemand bij u wonen of gaat weg
 • Uw gezin verandert door geboorte of overlijden
 • Uw inkomen wijzigt door bijvoorbeeld pensioen of alimentatie
 • U heeft een erfenis gekregen
 • U heeft een huis of caravan gekocht of verkocht
 • U heeft een motorvoertuig zoals aan auto, motor of scooter gekregen, gekocht of verkocht 
 • U gaat samenwonen, trouwen of scheiden.

Geef ook alle andere wijzigingen door in uw financiële, persoonlijke of woonsituatie. Als u twijfelt, bel dan een van onze inkomensmedewerkers via (0318) 538 538. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur.

Iedereen die een uitkering van de gemeente Veenendaal krijgt, is verplicht een tegenprestatie te leveren. Het gaat om een maatschappelijk nut­tige activiteit van tenminste 4 tot 8 uur per week. Bijvoorbeeld in de zorg, bij sport of vrijetijdsbesteding, in het natuurbeheer, op school of in de wijk.

U mag zelf kiezen wat u doet. In de vacaturebank van Veens staan veel mogelijkheden. De gemeente kan u ook helpen. Heeft u een activiteit - vrijwilligerswerk, mantelzorg en/of tegenprestatie - gevonden, geef dit dan door aan uw klantmanager.

U kunt vrijstelling van de tegenprestatie krijgen als u meer dan 4 uur per week parttime werkt, vrijwilligerswerk doet of mantelzorger bent. U moet hiervan wel bewijsstukken laten zien aan uw klantmanager.

Heeft u géén arbeidsverplichting of bent u (volledig) arbeidsongeschikt, dan vragen we geen tegenprestatie. Dit geldt ook voor deelnemers aan een intensief gemeentelijk re-integratietraject. Alle u denkt dat dit op u van toepassing is bespreek dit met uw klantmanager.

Uitlegfilm Plichten bij uitkering

Als u zich niet aan de afspraken houdt

Geeft u informatie onjuist of niet op tijd aan ons door? Dan kan het zijn dat u geen uitkering meer krijgt. Te veel ontvangen uitkering moet u terugbetalen en daar bovenop krijgt u een boete.

Komt u de plichten niet na? Dan kunt u tijdelijk een lagere of helemaal geen uitkering krijgen. Dit noemen wij een maatregel. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen wat er dan gebeurt.