Uitkeringen voor zelfstandigen

Voor zelfstandig ondernemers in Veenendaal, Rhenen en Renswoude die te weinig verdienen heeft de gemeente Veenendaal verschillende regelingen. Bel de afdeling Economie en Werk om te bespreken of u hiervoor in aanmerking komt.

Steun voor ZZP-ers vanwege Corona

Veel zelfstandig ondernemers en zelfstandigen zonder personeel kampen met financiële tekorten als gevolg van het coronavirus. Om hen te ondersteunen heeft het Rijk op 17 maart 2020 een noodpakket met maatregelen voor behoud van banen en economie vastgesteld. De gemeente Veenendaal regelt de extra tijdelijke financiële ondersteuning voor in Veenendaal gevestigde ondernemers en zzp-ers. De tijdelijke ondersteuning kan bestaan uit twee voorzieningen:

  • Een inkomensondersteuning voor 3 maanden. Dit is een aanvulling op het huidige inkomen tot aan het sociaal minimum. Die hoeft niet te worden terugbetaald.
  • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00. Uitstel van aflossing is mogelijk.

De gemeente toetst – in tegenstelling tot het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz) – niet de levensvatbaarheid van het bedrijf, het inkomen van eventuele huisgenoten of vermogen. Binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag besluit de gemeente tot toekenning of afwijzing.

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Aanmelden nog niet mogelijk   

Het is nog niet mogelijk een beroep te doen op de regeling. Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart 2020 is het ook niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Zodra de regeling is uitgewerkt en aangevraagd kan worden, communiceren we hierover.

IOAZ-uitkering voor oudere zelfstandigen

Verdient u te weinig geld met uw bedrijf? Denkt u erover om te stoppen als ondernemer en bent u 55 jaar of ouder? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een IOAZ uitkering. Deze regeling vult uw inkomen en het inkomen van uw (eventuele) partner aan tot bijstandsniveau. Let op: u moet de aanvraag voor een IOAZ-uitkering doen voordat u stopt uw bedrijf.

Subsidie voor startende ondernemers

Zit u in de bijstand en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Dan kunt u een lening als startkapitaal krijgen. U moet de lening met rente terug betalen aan de gemeente.

Ook voor ondernemers die iemand met een uitkering in dienst nemen zijn er verschillende mogelijkheden, zoals een loonkostenvoordeel.

Neem contact op met de afdeling Economie en Werk als u subsidie wilt aanvragen.