Leerlingvervoer aanvragen

De gemeente Veenendaal heeft voor leerlingen verschillende mogelijkheden voor vervoer van en naar school. Dit noemen we leerlingenvervoer. Op deze pagina kunt u lezen of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Lees deze informatie eerst door, voordat u een aanvraag indient.

Stap 1: Afstand en type school bekijken

Afstand naar school

De gemeente kijkt naar de afstand van uw huis tot de school. U krijgt mogelijk een vergoeding als de kortste route volgens de ANWB-routeplanner groter is dan:

 • 6 kilometer naar een basisschool (BO)
 • 4 kilometer naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
 • 4 kilometer naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (SO) en (VSO)
 • 2 kilometer naar een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en langdurig zieke kinderen

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

De school waar uw kind naar toe gaat moet de dichtstbijzijnde school zijn van het soort onderwijs dat uw kind nodig heeft. 

Als uw kind op regulier voortgezet onderwijs zit

Zit uw kind op het reguliere voortgezet onderwijs? Dan krijgt u alleen een vergoeding als uw kind een beperking heeft, waardoor het kind met aangepast vervoer naar school moet worden gebracht. 

Stap 2: Vergoeding leerlingvervoer aanvragen

Blijkt uit stap 1 dat u in aanmerking komt voor een vergoeding Leerlingvervoer, dien dan online uw aanvraag in. Voor ieder schooljaar moet u opnieuw een aanvraag indienen. U moet hiervoor inloggen met DigiD.

Leerlingenvervoer online aanvragen

Bijlagen die u misschien moet meesturen

Bij een eerste aanvraag of als uw kind naar een andere (V)SO school gaat:

 • Een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 of 4)
 • Een kopie van het Zorgarrangement voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 1 en 2) 
 • Een vervoersadvies van de school.

Bij vervoer naar een reguliere basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) en als uw verzamelinkomen over 2021 lager is dan € 28.800:

Stap 3: Wij beoordelen uw aanvraag

De gemeente beoordeelt via onderstaande stappen of u een vergoeding krijgt en of aangepast groepsvervoer nodig is.

 1. Wij kijken of uw kind zelfstandig kan reizen met de fiets of met het openbaar vervoer of dat u uw kind kunt begeleiden of zelf naar school kunt brengen
 2. Kan uw kind nog niet zelfstandig reizen maar kan uw kind dit wel leren? Dan verwachten wij dat u ervoor zorgt dat uw kind dit leert. De gemeente kan u daarbij helpen. Voor de vervoerskosten die u maakt, kunt u een vergoeding krijgen
 3. Heeft uw kind een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap en kan het daardoor niet zelfstandig naar school? Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor aangepast groepsvervoer. Soms laten wij een onafhankelijke arts bekijken of uw kind toch gebruik kan maken van het openbaar vervoer (al dan niet met een begeleider).

Een vergoeding voor het leerlingenvervoer is alleen voor vervoer van huis naar school en van school naar huis. Het aangepast groepsvervoer vervoert de leerlingen alleen volgens de schooltijden die vermeld zijn in de schoolgids.

Eigen bijdrage schooljaar 2023-2024

De gemeente berekent een eigen bijdrage als:

 • De leerling naar een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) gaat
 • Uw verzamelinkomen over 2021 hoger is dan € 28.800,-

In de brief die u van de gemeente ontvangt (de beschikking) leest u hoe u de eigen bijdrage betaalt.

Wettelijke eigen bijdrage
Soort school Eigen bijdrage per schooljaar
Speciaal basisonderwijs € 453,-
Basisonderwijs € 744,-

Geef wijzigingen altijd door

Verandert er iets, bijvoorbeeld uw adres, bankrekeningnummer of gaat uw kind stage lopen? Of wilt u het vervoer van uw kind stopzetten bij een verhuizing of na het eindexamen? Geef dit door via het wijzigingsformulier. Voor het invullen heeft u DigiD nodig.