Vooruitblik op de agenda van maart

Categorieën

  • Gemeenteraad

De gemeenteraad neemt de belangrijke besluiten voor de gemeente. Iedere maand staan er weer andere onderwerpen op de agenda. Soms komt een onderwerp vaker terug. Waar gaat de raad in maart mee aan de slag? In dit artikel lichten wij enkele onderwerpen voor je uit. Ook leest je op welke manier je invloed hebt op de besluiten die de raad deze maand neemt.

Concept Omgevingsprogramma Integrale Mobiliteit & Ontwikkelkader het Ambacht

Tijdens de raadcommissie van 12 maart wordt het concept Omgevingsprogramma Integrale Mobilitiet (OPIM) en het ontwikkelkader het Ambacht besproken. Deze twee onderwerpen hebben veel met elkaar te maken. Het doel van het OPIM is mobiliteit voor iedereen te organiseren waarbij keuzevrijheid voorop staat. Deze visie wordt vervolgens meegenomen in het Ontwikkelkader het Ambacht. Het Ambacht maakt deel uit van Spoorzone Veenendaal. Hiervoor wordt een nieuw ontwikkelkader gemaakt, dit wijkt op het gebied van wonen, parkeren en detailhandel af van huidig beleid.

Visie Recreatie en Toerisme 2024-2028

Voor het eerst in Veenendaal wordt er een visie voor recreatie en toerisme gemaakt, deze wordt tijdens de raadcommissie van 14 maart besproken. De visie op recreatie en toerisme bevat belangrijke ambities die voor de komende vijf jaar gekoppeld worden aan twee hoofdthema’s: toeristisch recreatieve infrastructuur en beleven in Veenendaal. Deze visie helpt om Veenendaal de komende jaren beter bekend te maken bij regionale samenwerkingsverbanden en bevat ideeën om het verhaal van Veenendaal beter te vertellen aan onze inwoners en onze bezoekers.

Je mening

De raad bespreekt de onderwerpen uit dit artikel en de overige onderwerpen op de agenda tijdens de vergadering van de raadscommissies op dinsdag 12 maart en donderdag 14 maart. Ben je betrokken bij een onderwerp op de agenda en wil je jouw mening geven? De raad neemt die inbreng graag mee bij het bepalen van een standpunt. Meer informatie over inspreken lees je in het kader hieronder. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 maart besluit de raad over de onderwerpen op de agenda. De meest actuele agenda’s, raadsvoorstellen en overige vergaderstukken vindt je op veenendaal.raadsinformatie.nl