Jongeren aan tafel achter de laptop

Samenwerken in ICT-Campus

De ICT Campus gaat over regionale samenwerking. De campus verbindt bedrijfsleven, overheid en onderwijs zodat deze elkaar kunnen versterken en inspireren. ICT Campus richt zich vooral op de innovatie binnen de ICT met kruisbestuiving binnen Food, Health en Tech. Zo ontstaat een voedingsbodem voor innovatie en een snelle groei van de ICT-sector in de regio.

Gemeente Veenendaal zet zich in om hét landelijke ICT-centrum voor Food, Health en Tech binnen Regio FoodValley te zijn. Daarom werken we aan een – in eerste instantie – virtuele ICT Campus.

Het programma staat voor een innovatief ICT-klimaat, betere aansluiting van ICT-onderwijs op de arbeidsmarkt en begeleiding van jonge ICT-bedrijven. Hierdoor trekt het bedrijven en studenten naar Veenendaal.

De bedoeling is dat in de loop van komende jaren het gebied langs de A12 zich ontwikkelt tot een fysieke ICT Campus. Op dit moment is Vonk360 de ontmoetingsplek voor onderlinge samenwerkingen en voor trainingen en seminars.