Jongeren aan tafel achter de laptop

Samenwerken in ICT-Campus

ICT Campus maakt regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs mogelijk. De campus verbindt deze partijen om elkaar te versterken en te inspireren. ICT Campus richt zich vooral op de innovatie binnen ICT met crossovers binnen Food, Health en Tech. Zo ontstaat er een voedingsbodem voor innovatie en een snelle groei van de ICT-sector.

Gemeente Veenendaal zet zich in om hét landelijke ICT-centrum voor Food, Health en Tech binnen Regio FoodValley te zijn. Daarom werken we aan een – in eerste instantie – virtuele ICT Campus. Het programma, een innovatief ICT-klimaat, een betere aansluiting van ICT-onderwijs op de arbeidsmarkt en begeleiding van jonge ICT-bedrijven trekt bedrijven en studenten naar Veenendaal.

De bedoeling is dat in de loop van komende jaren, het gebied langs de A12 zich zal ontwikkelen tot een fysieke ICT Campus. Op dit moment is Vonk360 de ontmoetingsplek voor onderlinge samenwerkingen en voor trainingen en seminars.