Privacy en bescherming gegevens

We zorgen goed voor je gegevens. We gebruiken ze alleen voor dingen die de gemeente moet doen volgens de wet. Dat staat in regels zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wetten.

Jouw gegevens

We gebruiken jouw gegevens alleen als dat nodig is. Bijvoorbeeld voor inschrijvingen, beoordelingen van aanvragen, of het berekenen van belastingen.

Als we jouw gegevens ook voor andere dingen willen gebruiken, vertellen we je dat. Soms vragen we ook jouw toestemming. Hieronder kan je nog voor specifieke situaties zien wat we met jouw gegevens doen.

We delen jouw gegevens alleen als de wet dat verplicht of als we samenwerken met andere organisaties. Met organisaties die jouw gegevens voor ons verwerken, maken we afspraken over beveiliging en geheimhouding. Wij blijven verantwoordelijk.

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. Als er regels zijn over hoe lang we ze moeten bewaren, houden we ons daaraan.

We doen ons best om jouw gegevens goed te beveiligen. Alleen mensen die het nodig hebben voor hun werk, mogen erbij. Iedereen bij de gemeente Veenendaal moet geheimhouden wat ze weten.

We houden bij welke gegevens we verwerken. Dit moeten we van de wet. In het register staat waarom we jouw gegevens gebruiken, hoelang we ze bewaren, en of we ze delen. Het register is niet openbaar.

Alles wat we doen om informatie te beveiligen staat in ons informatiebeveiligingsbeleid. Dit volgt de regels voor de overheid. Deze maatregelen gaan uit van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO).

Hoe we met jouw gegevens omgaan, staat in het beleidskader privacy (pdf, 214 KB)

Kloppen jouw gegevens niet?

Het is belangrijk dat jouw gegevens kloppen. Als er iets fout is, neem dan snel contact op met de gemeente. Kom je er niet uit? Meld het bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Zij helpen om fouten te vinden en op te lossen.

Toezichthouder privacy

Bij de gemeente Veenendaal werkt iemand die controleert of we ons aan de privacywet houden. Deze persoon kan ook advies geven. Heb je vragen? Mail onze toezichthouder privacy, Femke Hendrikx, via fg@veenendaal.nl.