Parkeren op straat in het betaald parkeergebied of vergunninggebied

Als u in Veenendaal op straat parkeert in het betaald parkeergebied moet u in het bezit zijn van een zogenaamd ‘geldig parkeerrecht’.

Hoe kom je aan een parkeerrecht?

  • Door het kopen van een parkeerticket bij één van de automaten
  • Door het aanmelden bij een belparkeer-app tijdens uw parkeeractie via uw smartphone. Voorbeelden van parkeerapps zijn Yellowbrick & EasyPark
  • Door in het bezit te zijn van een geldige (digitale) parkeervergunning
  • Door aangemeld te worden als bezoek via de bezoekersapp van P1 als u bij een bewoner van het betaald parkeergebied of vergunninggebied op bezoek gaat
  • Door het gebruiken van de Gehandicaptenparkeerapp
  • Door het zichtbaar neerleggen van een Gehandicaptenparkeerkaart.

Deze bovenstaande parkeerrechten worden door de rondrijdende scanauto in Veenendaal gecontroleerd. Onze BOA’s controleren handmatig de Gehandicaptenparkeerkaarten.

U heeft een boete ontvangen

In Veenendaal wordt sinds 2022 met een scanauto gecontroleerd in het betaald parkeergebied en het vergunninggebied. De auto controleert op alle bovenstaande rechten en daarna doen onze BOA’s een tweede beoordeling.

Als we na deze dubbele check geen parkeerrecht zien, dan krijgt u een boete thuisgestuurd. Dit heet een naheffingsaanslag en wordt door invorderingskantoor Cannock Chase verstuurd. U krijgt dus geen boete meer onder uw ruitenwisser. De kosten van een naheffingsaanslag voor 2022 zijn € 64,- plus de nog verschuldigde parkeerkosten.

U bent het niet eens met uw boete

Denkt u dat uw boete onterecht is, dan kunt u bezwaar maken. Hoe dat moet staat op de naheffingsaanslag. Bezwaren kunt u binnen 6 weken indienen bij:

  • Gemeente Veenendaal, p/a Cannock Chase, Postbus 103, 6650 AC  Druten of per email naar bezwaren@ccc.nl.

Let op: door het indienen van een bezwaarschrift wordt de betalingsverplichting niet opgeschort.

Parkeren met gehandicaptenparkeerkaart

Hebt u geparkeerd met een duidelijk zichtbare en geldige gehandicaptenparkeerkaart achter uw vooruit en hebt u toch een boete ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum (0318) 538 538 van gemeente Veenendaal.