Hoogspanningskabels ondergronds

Over een deel van Veenendaal heen lopen hoogspanningskabels. Het rijk, de provincie en gemeente hebben geld beschikbaar gesteld om deze kabels onder de grond te leggen. Dit wordt ook wel verkabeling genoemd. TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, is in 2020 begonnen met de voorbereidingen.

Waar lopen de kabels straks?

U kunt op de website van TenneT in de 'projectatlas' de route van de kabels bekijken. Ook heeft u op deze website de mogelijkheid om vragen te stellen.

Planning

Jaar Werk
2020-2022 Start vooronderzoeken, verder uitwerken tracé en werkterreinen, voorbereiden bestemmingsplan
2023-2024 Aanleg kabelverbindingen
2024 Kabelverbindingen in bedrijf en start verwijderen bovengrondse verbindingen
2025 Oude verbindingen verwijderd en project afgerond

Meer weten

Wilt u meer informatie over het project en de voortgang? Bekijk dan de speciale projectwebsite van TenneT