Agenda

In Veenendaal is regelmatig iets te doen. Wilt u weten wat? Bekijk de agenda van de gemeente of de lijst van evenementen, waarvoor bij de gemeente een vergunning is aangevraagd of in aanvraag is. Er kunnen wijzigingen zijn in deze lijst.

Informatieavonden Koopzondag

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 21 december 2017 een besluit genomen over de koopzondag. Tijdens een aantal bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers lichten wij het besluit verder toe en kunnen inwoners en ondernemers hun vragen stellen.

Het besluit

Supermarkten en bouwmarkten mogen op zondag van 13.00 tot 18.00 uur hun deuren openen. Ook zijn er 12 koopzondagen in het kernwinkelgebied van Winkelstad Veenendaal toegestaan. 

Wat betekent dit besluit?

Dit besluit betekent dat alle supermarkten en bouwmarkten (zoals Gamma, Karwei en Praxis) in Veenendaal elke zondag open mogen van 13.00 tot 18.00 uur. Het is uiteraard aan henzelf om ervoor te kiezen daadwerkelijk open te gaan. Wij weten op dit moment niet welke supermarkten en bouwmarkten van plan zijn op zondag hun deuren te openen. Verder komen er 12 koopzondagen in het kernwinkelgebied. De ondernemers van het kernwinkelgebied overleggen binnenkort over welke zondagen. Andere ondernemingen zoals woon- en meubelzaken (bijvoorbeeld Eijerkamp, Dok 2) en autodealers (zoals de dealers aan de A12) mogen niet open zijn op zondag. 

Informatiebijeenkomsten

Tijdens een aantal informatiebijeenkomsten in het gemeentehuis geven wij graag een toelichting op het besluit en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Bewoners en ondernemers uit de onderstaande gebieden zijn inmiddels persoonlijk uitgenodigd en van harte welkom.

Maandag 15 januari 

  • 17.00 uur : winkelcentrum Ronde Erf, Zuiderkruis Gamma en Eijerkamp
  • 20.00 uur : winkelcentrum Petenbos en Woonboulevard Groeneveldselaan

Donderdag 18 januari 

  • 19.30 uur : winkelcentrum de Ellekoot, Leinweberstraat en PWA Park
  • 20.30 uur : winkelcentrum Bruïneplein

Donderdag 23 januari

  • 18.30 uur : kernwinkelgebied

 

 

Informatiebijeenkomst Kwintelooijen

Op maandag 22 januari aanstaande wordt een informatieavond georganiseerd over het recreatieterrein Kwintelooijen. Deze avond bestaat uit twee delen. 

In het eerste deel vindt de officiële overdracht plaats van de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Rhenen en het recreatieschap. Daarna wordt de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten Rhenen en Veenendaal ondertekend. 

Na dit officiële gedeelte komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Een toelichting op de inhoud van de dienstverleningsovereenkomst en de achtergrond van de Gebiedsraad Kwintelooijen.
  • Het installeren van de Gebiedsraad Kwintelooijen. 
  • Een toelichting op het Masterplan Verkeer. 
  • Een doorkijk naar 2018 met aandacht voor het Toekomstperspectief Kwintelooijen, het opstellen van evenementenprofielen en het opstarten van een aanbestedingstraject voor een horecavoorziening. 
  • Interactie en inventarisatie op welke wijze de betrokkenheid in het vervolgtraject georganiseerd kan worden.  

Locatie: Restaurant 3 Zussen, Kerkewijk Zuid 115 in Rhenen
Inloop: Vanaf 19:15 uur, start inhoudelijk programma om 19:30 uur

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Danny Liemburg, bereikbaar op telefoonnummer (0318) 8438. Ook kunt u een e-mail sturen naar danny.liemburg@veenendaal.nl. 

Inspraakavond reconstructie Zandstraat

De wegverharding in de Zandstraat is aan vervanging toe. Ook wordt er een hemelwaterriool aangelegd. Dit biedt de kans om opnieuw naar inrichting van de straat te kijken.

Inmiddels is er een beginspraakavond met een ontwerpsessie geweest op 28 november 2017 en is er een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp past zoveel mogelijk binnen de wensen van de omwonenden, belanghebbenden en het gemeentelijk beleid. Wij willen dit ontwerp graag aan u presenteren en toelichten in het gemeentehuis. Het voorlopig ontwerp is ook te zien op de website van de gemeente Veenendaal. De avond vindt plaats op woensdag 24 januari 2018 om 19.30 uur in de Scheepjeswolzaal. Bewoners worden persoonlijk uitgenodigd voor de inspraakavond. Naar aanleiding van reacties worden de plannen eventueel bijgesteld.

Het college van B&W stelt vervolgens de definitieve plannen voor het gebied vast.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Tony den Oudsten, afdeling Wijk- en Stadsbeheer, telefoonnummer (0318) 538 538 en mail tony.den.oudsten@veenendaal.nl. Bij hem kunt u zich ook opgeven voor deze avond. 

Winkelstad Veenendaal

Bekijk wat er te doen is in het centrum van Veenendaal.

Uit in Veenendaal

In en om Veenendaal is veel te doen. Kom bijvoorbeeld eens een dag winkelen in ons winkelcentrum of maak een fiets- of wandeltocht in de omgeving. Op de website van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) vindt u alle informatie over recreatie en evenementen.