Agenda

In Veenendaal is regelmatig iets te doen. Wilt u weten wat? Bekijk de agenda van de gemeente of de lijst van evenementen, waarvoor bij de gemeente een vergunning is aangevraagd of in aanvraag is. Er kunnen wijzigingen zijn in deze lijst.

Terugkoppelbijeenkomst Rondweg-oost

Op 17 oktober was er een bijeenkomst over de Rondweg-oost. Tijdens deze avond hebben omwonenden suggesties gedaan over onder andere de inpassing van de voorgestelde wegverbreding. Nu nodigen we u graag uit voor een vervolgbijeenkomst om u te laten weten wat er met uw aanvullingen en opmerkingen is gedaan. 

Datum en tijd: Woensdag 14 november van 19.30 - 20.45 uur, inloop vanaf 19.15 uur

Locatie: Ontmoetinghuis Veenendaal-oost, Spiesheem 54 in Veenendaal

Aanleiding en doel

Eerder dit jaar heeft Provincie Utrecht een voorlopig besluit genomen om, voor een betere ontsluiting van oostelijk Veenendaal, de Rondweg-oost te verbreden naar 2x2 rijstroken, met een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan. Dit besluit is tot stand gekomen nadat in 2017 een intensief traject is doorlopen waarbij ook de omgeving is betrokken. In dit traject zijn onder andere alternatieve tracés nader onderzocht. Ook is verkend of er oplossingen denkbaar zijn zonder aanpassing van de huidige rondweg. De uitkomst hiervan was negatief. 

Eind 2017 heeft de raad van de gemeente Veenendaal een advies gegeven aan de provincie. Provinciale Staten hebben dit advies in belangrijke mate overgenomen.

Ruimtelijke inpassing vormgeven

Samen met de provincie wil de gemeente nu de ruimtelijke inpassing verder vormgeven. Hierbij wordt, ook op verzoek van Provinciale Staten, extra aandacht besteed aan de leefbaarheid en de kwaliteit van het gebied. Uitgangspunt van de ruimtelijke inpassing is de verbreding van de rondweg naar 2x2 rijstroken met een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan. Op deze terugkoppelavond kunnen we al een eerste doorkijkje geven hoe wordt omgegaan met de suggesties. Dit zal nog niet op alle punten kunnen, maar we willen u graag meenemen in het traject naar het volgende besluit begin 2019. 

Besluitvorming

De verwachting is dat eind dit jaar de colleges van beide overheden een voorstel afronden over onder andere de ruimtelijke inpassing, leefbaarheid en kwaliteit van het gebied. Dit voorstel wordt dan ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten en de gemeenteraad. 

Programma

19.15 uur                            Inloop met koffie/thee

19.30 uur                            Wethouder Engbert Stroobosscher heet u welkom

19.35 uur                            Terugkoppeling suggesties

20.15 uur                            Afsluiting plenaire deel

20.15 uur                            Ruimte voor het stellen van vragen

20:45 uur                            Afsluiting avond

Vragen?

Als u vooraf vragen hebt, kunt u contact opnemen met Jeroen Feskens, via e-mail jeroen.feskens@veenendaal.nl of telefoon (0318) 538538.

Expositie stillevens

De Veenendaalse fijnschilder Uilke de Wal toont van 15 oktober tot en met 20 november zijn werk in het gemeentehuis. De tentoonstelling met stillevens en landschappen is gratis toegankelijk.

Uilke de Wal is vooral bekend door zijn gedetailleerde stillevens, waarvoor hij zich laat inspireren door hedendaagse meesters als Henk Helmantel en Volkert Olij. In deze expositie presenteert De Wal ook zes nieuwe werken; vijf stillevens en een landschap. Bij het schilderen van landschappen baseert hij zich op foto’s, waar hij zaken van weglaat of aan toevoegt. 

Het schilderen van een landschap kost Uilke ‘slechts’ enkele dagen, aan een stilleven werkt hij gemiddeld twee maanden. Dit komt doordat de stillevens in meerdere fasen en bij natuurlijk licht worden geschilderd op basis van een unieke opstelling in zijn atelier. De Wal: “De vormen, kleuren en texturen moeten zo getrouw mogelijk worden weergegeven. Door de diverse lagen krijgen de werken meer diepte en kun je de textuur van de geschilderde objecten beter uitdrukken.” Als een schilderij af is, maakt hij zelf een unieke, bijpassende lijst.

Meer informatie over Uilke de Wal en zijn werk is te vinden op www.udewal.nl .

Broodje geschiedenis: de Eerste Wereldoorlog in Veenendaal

In november is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Hoewel Nederland in deze oorlog neutraal was, had de oorlog ook een grote invloed op ons land en ook op Veenendaal. Zo moesten op een koele oktoberavond in 1914 700 vluchtelingen onderdak vinden in het dorp.

Broodje geschiedenis

Op maandag 19 november 2018 vertelt archiefmedewerker Janneke van den Berg welke gevolgen deze oorlog nog meer had voor Veenendaal. De lunchlezing start om 12.30 uur in de publiekshal van het gemeentehuis. Toegang is gratis en iedereen is welkom. Neem uw eigen boterham mee en luister naar dit onbekende stukje Veense geschiedenis. Voor alle bezoekers is er nog een kleine verrassing van Museum Veenendaal, waar tot 5 januari een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog te zien is. 

Inloopochtend ICT Campus Startersloket

Doorgroeimogelijkheden van uw ICT-onderneming bespreken? De potentie van uw idee ontdekken? Of nog beter worden in het vermarkten van uw product? Kom dan 23 november tussen 9.00 en 12.00 uur langs bij de inloopochtend van het ICT Campus Startersloket bij ValleyStars (Landjuweel 1)

Het ICT Campus Startersloket ondersteunt jonge ICT-ondernemers in het starten van een bedrijf en stimuleert jonge bedrijven te accelereren door middel van coaching, funding, training en het ICT Campus Netwerk. Wij hebben een groot netwerk van ervaren ICT-ondernemers die starters en beginnende ondernemers kunnen begeleiden en coachen op verschillende gebieden. Denk aan thema’s als netwerken en leiderschap, maar ook marketing, administratie en PR. Tevens nemen we businessplannen onder de loep én koppelen we als financieringsmakelaar starters aan business angels, investeerders, banken of andere fundingsnetwerken.

Het ICT Campus Startersloket vindt eens in de twee maanden plaats. Meer weten of exacte data bekijken? Ga dan naar www.ictvalley.nl/ictstartersloket. 

Cultuurfeest 2018

Op woensdag 28 november is Theater De Lampegiet weer het decor voor het jaarlijkse Cultuurfeest. De negende editie van hét cultuurevenement 2018 belooft weer een erg bijzondere editie te worden! De Gemeente Veenendaal, het Kunstplatform en Theater De Lampegiet slaan de handen ineen om er weer een bijzondere avond van te maken.

Uitreiking Cultuurprijs & verkiezing Cultuurvrijwilliger 2018

Het hoogtepunt van deze feestelijke avond natuurlijk is de uitreiking van twee bijzondere prijzen: de Cultuurprijs en de verkiezing van de Cultuurvrijwilliger 2018. Daarnaast is er een gevarieerd programma met optredens van amateurs en professionele artiesten.

Feest tijdens het Cultuurfeest!

Na het programma in de zaal nodigen wij u graag uit in de theaterfoyer. Tijdens deze avond staat ontmoeting centraal; tussen de vele Veenendaalse cultuurminnaars, de culturele sector, het bedrijfsleven en de politiek. Maar bovenal zorgt de organisatie ervoor dat het Cultuurfeest een geslaagde avond wordt!

Tickets

Tickets voor dit evenement kunt u gratis bestellen door naar de website van Theater ‘De Lampegiet ’te gaan en het  winkelmandje’ aan te klikken. U kunt hier uw gratis kaarten reserveren.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op woensdag 28 november!

Bezoek de energiecaravan

Op dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie of dubbel glas kunt u eenvoudig 6,7 tot 9% besparen. Dat is voor u snel verdiend en het past ook in de ambitie van de gemeente Veenendaal om in 2035 energieneutraal te zijn. Samen werken aan een energieneutraal Veenendaal. Daarom komt het Energieloket naar u toe in een speciale energiecaravan. Hier kunt u in gesprek met Teun van Roekel, onze onafhankelijk energie-adviseur. 

Bekijk wanneer de caravan bij u in de buurt staat.

PlatDus

In deze aanpak werken wij samen met PlatDus, een alliantie van regionale bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Zij hebben voor elke energiebesparende maatregel het specialisme in huis. 

Meer informatie 

Wilt u meer lezen over ‘Veenendaal plaats voor Nieuwe Energie’ en de vele mogelijkheden? Kijk dan op de website . Teun van Roekel van het Energieloket kunt u bereiken op 06 10731261 of  energieloket@veenendaal.nl.

Gratis sollicitatiecoach voor werkzoekenden

Wilt u graag een betaalde baan maar vindt u solliciteren moeilijk? Praat dan eens met onze sollicitatiecoach. Vanaf 18 september is tot het einde van dit jaar iedere dinsdag van 09.30 uur tot 11.30 uur een gratis sollicitatiespreekuur in ons gemeentehuis. Een afspraak maken is niet nodig. Loop gewoon binnen. U kunt zich melden bij de receptie. 

Advies

Onze sollicitatiecoach geeft u persoonlijke sollicitatieadvies en tips. Het gesprek kan gaan over hoe u een goed sollicitatiegesprek voert. Maar bijvoorbeeld ook over het schrijven van een sollicitatiebrief of het maken van een cv. Heeft u eerder al brieven en een cv geschreven? Neem deze dan mee op een USB-stick. 

Iedereen doet mee

De gemeente begrijpt dat solliciteren niet voor iedereen gemakkelijk is. Denk daarbij aan jongeren die net van school komen of mensen die een paar jaar geleden zijn gestopt met werken, bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen, en weer aan het werk willen. Via het internet zijn veel tips en voorbeelden te vinden, maar juist persoonlijke aandacht en begeleiding van de sollicitatiecoach kan u helpen. We vinden namelijk dat zo veel mogelijk inwoners betaald werk moeten kunnen doen.

Meer weten?

Neem voor vragen contact op met de afdeling Economie en Werk via telefoonnummer (0318) 538 538.

Evenementenkalender 2018

Datum en tijd Evenement Locatie
7 t/m 11 november tot 24.00 Circus Berlin Renz Evenemententerrein
17 november 11.00 - 17.00 Intocht Sinterklaas Markt
21 november 13.30 - 15.30 Sinterklaasfeest De Ellekoot
30 november Sint en Kerstmarkt Ruisseveen
12 december - 7 januari IJsbaan Stadsstrand
12 december 13.00 - 21.00 Kerstmarkt Patrimoniumlaan
14 december 19.00 - 23.00 X-mas lights Lampegietplein
18 december 9.00 - 13.00 Kerstmarkt Hoofdstraat
22 december 9.00 - 17.00 Kerstmarkt Hoofdstraat
23 december 13.00 - 18.00 Kerst aan de gracht Brouwersgracht

Winkelstad Veenendaal

Bekijk wat er te doen is in het centrum van Veenendaal.

Uit in Veenendaal

In en om Veenendaal is veel te doen. Ga bijvoorbeeld na een dag winkelen in ons winkelcentrum naar een gezellig restaurant of cafe in onze binnenstad. Op de website van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) vindt u alle informatie over recreatie en evenementen.