Uittreksels aanvragen BRP en burgerlijke stand

U kunt uittreksels online aanvragen. Er zijn 2 soorten uittreksels: uittreksel BRP (met persoonlijke gegevens) en uittreksel burgerlijke stand (over een gebeurtenis in uw leven).

Uittreksel BRP

In een uittreksel BRP (Basisregistratie Personen) staan persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats. U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente waar u woont.

U logt in met DigiD en betaalt direct met IDEAL. Binnen vijf werkdagen krijgt u het uittreksel thuis met de post.

Uittreksel burgerlijke stand

Er zijn 4 verschillende uittreksels (afschrift) burgerlijke stand die gaan over een gebeurtenis in uw leven:

  • geboorte
  • overlijden
  • huwelijk of partnerschap
  • echtscheiding.

U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente Veenendaal, als de gebeurtenis in Veenendaal plaatsvond. Bent u in een andere gemeente geboren, getrouwd of gescheiden, vraag dan de akte aan bij de gemeente waar het plaats vond.

Ouders of kinderen kunnen alleen aan de balie een overlijdensakte aanvragen voor een overledene.

U logt in met DigiD en betaalt direct met IDEAL. Binnen vijf werkdagen krijgt u het uittreksel met de post thuis gestuurd.

Uittreksel aanvragen aan de balie

Wilt u langskomen in het gemeentehuis? U moet eerst een afspraak voor een uittreksel BRP of een afspraak voor een uittreksel burgerlijke stand maken. Neem een geldig legitimatiebewijs en uw pinpas mee. U krijgt het uittreksel direct mee.

Kosten uittreksel burgerlijke stand en BRP
Uittreksel kosten
Uittreksel burgerlijke stand € 14,30
Uittreksel BRP € 16,30