Attestatie de vita of bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita zijn het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. U kunt zo'n verklaring alleen aan de balie krijgen van de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit kan alleen op afspraak​​​​​​​.

Afspraak verklaring of attestatie

Meenemen voor de aanvraag

Neem de volgende documenten mee:

  • geldig legitimatiebewijs;
  • pinpas;
  • Vraagt u de verklaring of de attestatie aan voor een pensioenfonds? Neem dan de brief van het pensioenfonds mee waarin staat dat hierom gevraagd wordt. In dit geval is de verklaring gratis.

U krijgt het document direct mee.

Welk bewijs heeft u nodig

Er zijn twee soorten documenten:

  1. Bewijs van in leven zijn: Dit is alleen voor gebruik in Nederland.
  2. Attestatie de vita: Deze is voor gebruik in het buitenland.
Kosten bewijs van in leven zijn aanvragen
Document aanvragen Kosten
Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn) 14,30
Bewijs van in leven zijn 16,50