Attestatie de vita of bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn en een attestatie de vita tonen aan dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. De gemeente geeft dit schriftelijke bewijs uit. U kunt zo'n verklaring of bewijs alleen aan de balie krijgen van de gemeente waar u staat ingeschreven. U maakt hiervoor een afspraak Bewijs in leven zijn.

Afspraak bewijs in leven of attestatie

Deze documenten heeft u nodig bij de afspraak

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Pinpas voor de betaling
  • Neem de brief van het pensioenfonds mee als u de verklaring of de attestatie nodig heeft voor een pensioenfonds. In dit geval is de verklaring gratis.

U krijgt het document direct mee.

Afspraak annuleren

Lukt het u niet om bij de ingeplande afspraak aanwezig te zijn? Dan moet u de afspraak annuleren. Heeft u de afspraak telefonisch gemaakt? Dan kunt u de afspraak ook alleen telefonisch annuleren. Heeft u de afspraak via de website gemaakt? Dan heeft u een bevestigingsmail ontvangen waarin u de afspraak kunt annuleren.

Bewijs van in leven of Attestatie?

Er zijn twee soorten documenten:

  1. Bewijs van in leven zijn: dit is alleen voor gebruik in Nederland
  2. Attestatie de vita: deze is voor gebruik in het buitenland.
Kosten bewijs van in leven zijn aanvragen
Document Kosten
Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn) € 15,70
Bewijs van in leven zijn € 17,45