Aan de slag met de Omgevingswet

Minder regels en meer ruimte voor initiatieven, dat is het uitgangspunt. Hiervoor moet er meer samenhang komen in beleid, besluitvorming en regelgeving. Waarbij we denken in mogelijkheden in plaats in van beperkingen. Met één loket en één procedure.

Lees meer over de Omgevingswet