Uitkering aanvragen en werk vinden

Heeft u geen werk of heeft u tijdelijk te weinig geld om van te leven? Dan kunt u melding voor een bijstandsuitkering doen. Met een bijstandsuitkering heeft u inkomen tot u weer werkt. Let op: ook als u een uitkering aanvraagt, moet u zelf naar werk blijven zoeken.

Stap 1: Melding bijstand

Schrijf u eerst in als werkzoekende bij het UWV. Vul daarna het meldformulier bijstand van de gemeente in.

Melding bijstand(ook partner)

Bent u geboren vóór 1 januari 1965 en na uw 50e jaar werkloos geworden? Dan kunt u een IOAW-uitkering aanvragen. Vul ook voor IOAW het meldingsformulier in.

Stap 2: Zelf zoeken naar werk

Vanaf de dag dat u het meldingsformulier heeft ingevuld moet u naar werk blijven zoeken.

Solliciteer minimaal 5 keer per week op alle soorten werk van alle niveaus. Ook als het werk beneden uw opleidingsniveau ligt, of werk waarmee u minder verdient dan in uw vorige baan.

  • Regel zelf alles om werk en/of opleiding mogelijk te maken, zoals kinderopvang en vervoer.
  • Schrijf u in op werk.nl en bij minimaal 5 uitzendbureaus.

Bewaar alles, zoals sollicitatiebrieven, inschrijvingsbewijzen van UWV en uitzendbureaus en afwijzingen op sollicitaties. U moet deze documenten meenemen naar het werk- en aanvraaggesprek.

Hulp van een sollicitatiecoach

Wilt u extra hulp bij solliciteren? U kunt iedere dinsdag van 09.30 uur tot 11.30 uur in het gemeentehuis terecht voor gratis advies van een sollicitatiecoach. De coach helpt bij het opstellen van een helder cv of sollicitatiebrief. En geeft ook tips voor het voeren van sollicitatiegesprekken.

Stap 3: Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst

Als u het meldformulier heeft ingevuld, sturen we een e-mail met een bevestiging en een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst. Wij vertellen u tijdens deze bijeenkomst over de bijstandsuitkering. Wanneer heeft u recht op een bijstandsuitkering? Hoe hoog is een bijstandsuitkering en wat zijn uw verplichtingen bij een bijstandstuitkering?

Als u bij de voorlichtingsbijeenkomst bent geweest, krijgt u in een e-mail een aanvraagformulier.

Komt u niet naar de voorlichting, dan ontvangt u geen aanvraagformulier. Bedenkt u zich later alsnog? Dan kunt u zich opnieuw melden.

Stap 4: Indienen aanvraag bijstand

Op het aanvraagformulier staan vragen over inkomsten, bezittingen en schulden. Met deze informatie kan de gemeente vaststellen of u recht heeft op een uitkering. Vul het aanvraagformulier zo snel mogelijk in. Binnen 2 weken moet u het terugsturen aan de gemeente. Bij het invullen heeft u een DigiD nodig.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan sturen wij u na 4 weken een link naar het aanvraagformulier. U heeft dan 2 weken de tijd om de aanvraag aan de gemeente terug te sturen. Jongeren moeten volgens de wet eerst 4 weken zelf naar werk of een studie zoeken. Dit heet de zoekperiode.

Stap 5: Werk- aanvraaggesprek

Als we het ingevulde aanvraagformulier hebben gekregen, nodigen we u uit voor een werk- en aanvraaggesprek.

Tijdens het werkgesprek bespreekt u met een klantmanager van de gemeente wat u heeft gedaan om zelf werk te vinden en wat u nog kunt doen. Als blijkt dat het niet lukt om op korte termijn werk te vinden, dan heeft u meteen daarna een aanvraaggesprek voor de bijstandsuitkering.

Als u met uw partner een uitkering aanvraagt, moet ook uw partner bij de afspraak aanwezig zijn. Zorg dat u tijdens het meldingsgesprek alle bewijsstukken mee neemt met betrekking tot uw inkomen en vermogen en dat van uw partner (bijvoorbeeld loonstroken, bankafschriften, huurcontract, etc.). Bekijk de checklist (pdf, 66 KB). Tijdens het gesprek krijgt u uitleg over de afhandeling van uw aanvraag en worden er afspraken met u gemaakt voor het vinden van werk.

Iemand meenemen naar het gesprek

U kunt tijdens het gesprek een bekende meenemen. U kunt ook vragen of een wijkcoach van Veens met u mee gaat. Deze ondersteuning is onafhankelijk en gratis. De cliëntondersteuner luistert naar u en helpt u bij de voorbereiding van uw aanvraag bijstand.

Als u de stappen niet volgt

Informeert u de gemeente niet voldoende of onjuist? Dan kan het zijn dat u een uitkering krijgt toegekend die te hoog is of waar u helemaal geen recht op heeft. U moet dan de teveel betaalde uitkering aan ons terugbetalen en krijgt een boete. De boete is mogelijk net zo hoog als het bedrag wat u ten onrechte aan uitkering heeft ontvangen met een minimum van € 150,00.