Geldende verordeningen en beleidsregels bekijken

De gemeenteraad stelt allerlei regels vast om de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Deze regels staan in verordeningen. Alle verordeningen, beleidsregels en richtlijnen die nu gelden kunt u vinden op overheid.nl.

Verordeningen gemeente bekijken

Notitie parkeernormen

Met parkeernormen kan een goede inschatting gemaakt worden van de te verwachten parkeerbehoefte bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Er is nu een nieuwe notitie parkeernormen opgesteld. Hiermee willen wij duidelijkheid scheppen door alle parkeernormen te bundelen in één document. Het beleidsstuk is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. U kunt de notitie Parkeernormen (pdf, 693 KB) inzien en uw reactie geven

Algemene Plaatselijke Verordening

De belangrijkste gemeentelijke verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan de regels op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Legesverordening

In de legesverordening staan de kosten die u betaalt voor de dienstverlening van de gemeente. De actuele legesverordening staat op de website overheid.nl.