Zuivelstraat/Parallelweg (D-zuid)

In het gebied tussen de Snipstraat, Zuivelstraat, Parallelweg en de Kerkewijk maken de bedrijfspanden ook nog plaats voor woningen. Samen met eigenaren van de gebouwen/grond werken we aan een stedenbouwkundig plan. In dit plan staat hoe het gebied eruit moet gaan zien. Naast woningen willen we in het gebied een park maken. In april 2021 hebben we de buurt al een eerste schets laten zien. We hebben toen ook reacties en aandachtspunten opgehaald. Deze nemen we mee in de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Als het plan weer verder ontwikkeld is, delen we dit nog een keer met de buurt om reacties op te halen.