Taxatieverslag met WOZ-waarde opvragen

In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw huis of bedrijf heeft bepaald. U kunt dit verslag opvragen via de digitale belastingbalie.

Taxatieverslag opvragen

U heeft DigiD nodig van de persoon die de belastingaanslag krijgt om in te loggen.

Wat staat in het taxatieverslag

  • de kadastrale gegevens en kenmerken van de woning;
  • gegevens van 3 andere woningen, waarmee uw woning is vergeleken. Het gaat om woningen die rond 1 januari 2018 zijn verkocht, met de verkoopprijs van deze woningen.

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde

Ieder jaar bepaalt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf. Daarvoor gebruiken we verkoopprijzen van vergelijkbare panden die rond 1 januari 2018 zijn verkocht. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoud, bijgebouwen, afwerking, enzovoort. De WOZ-waarde staat op uw aanslag gemeentelijke belastingen.

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte te bepalen van onroerende zaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting en eigenwoningforfait.

WOZ-beschikking bij huurwoningen

Als huurder van een sociale huurwoning is de WOZ-waarde van belang, vanwege het puntensysteem (Woningwaarderingsstelsel). Daarom staat op uw aanslagbiljet ook de WOZ-beschikking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verhuurder of raadpleeg de website van de huurcommissie.

Bezwaar maken

Bel ons voor een gesprek via 0800 - 02 30 081, als u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Een telefoongesprek kan namelijk meer inzicht en duidelijkheid geven. Als het nodig is komt een taxateur van de gemeente uw pand bekijken. Als uit het onderzoek blijkt dat de waarde te hoog is vastgesteld, passen we dit direct aan. 

Formeel bezwaar

Komt u er met de taxateur niet uit, dan kunt u alsnog formeel bezwaar maken via de digitale belastingbalie. Het bezwaarschrift moet uiterlijk 11 april 2019 bij de gemeente binnen zijn. Bezwaar maken is altijd gratis en als u er toch voor kiest dit door een bedrijf (no-cure no-pay) te laten doen. Let dan op wat de Consumentenbond hierover te zeggen heeft. 

Consumentenbond waarschuwt voor ‘no-cure no-pay’-bedrijven

De consumentenbond schrijft op haar website dat er steeds meer bedrijven zijn die aanbieden om gratis bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Maar uit meldingen van consumenten blijkt dat zij soms toch geconfronteerd worden met kosten.

Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken, machtigt u hen om een onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is zo hoog dat de ‘no-cure no-pay’-bedrijven ervan kunnen bestaan, zelf verdient u hier niets aan.