Taxatieverslag met WOZ-waarde opvragen

In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw huis of bedrijf heeft bepaald. U kunt dit verslag opvragen via de digitale belastingbalie.

Taxatieverslag opvragen

U heeft DigiD nodig van de persoon die de belastingaanslag krijgt om in te loggen.

Wat staat in het taxatieverslag

  • de kadastrale gegevens en kenmerken van de woning;
  • gegevens van 3 andere woningen, waarmee uw woning is vergeleken. Het gaat om woningen die rond 1 januari 2021 zijn verkocht, met de verkoopprijs van deze woningen.

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde

Ieder jaar bepaalt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf. Daarvoor gebruiken we verkoopprijzen van vergelijkbare panden die rond 1 januari 2021 zijn verkocht. Er wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld verschillen in grootte, ligging, onderhoud, bijgebouwen en afwerking. De WOZ-waarde staat op uw aanslag gemeentelijke belastingen.

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte te bepalen van onroerende zaakbelasting (OZB), waterschapsbelasting en eigenwoningforfait.

WOZ-waarde hoger dan vorig jaar

De WOZ-waarde van woningen in Veenendaal is in de periode van 2020-2021 gestegen. Gemiddeld gaat dit om een stijging van 10,2%. Het landelijk gemiddelde is 9,5%. Volgend jaar verwachten we weer een stijging van de WOZ-waarde. Dit zal tussen de 10% en 15% zijn.

Bezwaar maken

Informeel bezwaargesprek  

Uw bezwaar bespreken we graag eerst telefonisch. Een telefoongesprek geeft vaak meer inzicht en duidelijkheid. Als het nodig is, kunnen wij een taxateur sturen om uw pand te bekijken. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de WOZ-waarde inderdaad onjuist is vastgesteld, dan passen we deze gratis en zonder drempel aan.  

Voor een telefonisch bezwaargesprek kunt u tot 25 maart 2022 bellen met team Belastingen en Basisregistratie. Zij zijn dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0318) 538 538. 

Formeel bezwaar

Komt u er met de taxateur niet uit, dan kunt u alsnog formeel bezwaar maken. Dat kan tot uiterlijk 8 april 2022 schriftelijk of digitaal via de Digitale Belastingbalie

Bezwaar maken is altijd gratis. Als u er voor kiest om het bezwaar door een bedrijf (no-cure no-pay) te laten doen, dan kunt u geconfronteerd worden met kosten als u uw bezwaar bijvoorbeeld intrekt. Dat blijkt namelijk uit meldingen bij Consumentenbond in de afgelopen jaren.