WOZ-waarde opvragen

In het taxatieverslag leest u hoe de waarde van uw pand is bepaald. U kunt dit opvragen via de digitale belastingbalie.

U heeft hiervoor DigiD nodig.

Het taxatieverslag

  • de kadastrale gegevens en kenmerken van de woning;
  • gegevens van enkele andere woningen, waarmee uw woning is vergeleken. Het gaat om woningen die rond de peildatum zijn verkocht, met de verkoopprijs van deze woningen.

Hoe bepaalt de gemeente de WOZ-waarde

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van uw pand vast door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoud, bijgebouwen, afwerking, enzovoort. De WOZ-waarde staat op uw aanslag gemeentelijke belastingen.

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte te bepalen van onroerende zaakbelasting, waterschapsbelasting en eigenwoningforfait.

Vraag?

Heeft u vragen over de WOZ-waarde? Stel ze via het online formulier.

WOZ-waarde ander pand opvragen

Wilt u weten wat de WOZ-waarde van een andere woning is, dan kunt u die opvragen via het WOZ-waardeloket. Let op: de waardes zijn bijgewerkt tot 1 februari 2017.

Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert of de gemeente de WOZ-waarde op de juiste manier bepaalt. Op de website van de Waarderingskamer vindt u meer informatie.