Snelheidsremmende maatregelen Veenderij

Categorie├źn

  • Woonomgeving
  • Noordoost

In maart van dit jaar was er een bewonersavond over de snelheidsremmende maatregelen die we in Veenderij willen gaan aanbrengen op de eilanden D, F en G. Op deze pagina leest u wat we gaan doen.

Hoe het begon

In 2020 geven bewoners van de eilanden D, F en G van Veenderij hun zorgen over de verkeersveiligheid in de buurt. Samen met de gemeente, adviesbureaus Arcadis en Haver Droeze en enkele bewoners is er toen een plan bedacht met snelheidsremmende maatregelen. Ook wordt de snelheid teruggebracht naar 15 km/h. Tijdens de bewonersavond in maart 2022 is het plan gepresenteerd. De overgrote meerderheid van de bewoners van Veenderij is akkoord met het ontwerp.

Planning

Op de eilanden D, F en G plaatsen we betondrempels. Op de Veenraden liggen er al drie drempels en om dezelfde uitstraling te behouden, worden de nieuwe drempels net zo als deze uitgevoerd.

De werkzaamheden staan gepland voor het begin van 2024. Als we de aannemer geselecteerd hebben dan krijgen aanwonenden een brief van ons met de exacte planning.

Locatie Maatregel
Meerkoet thv. Veenraden 9 Nieuwe drempel
Meerkoet thv. 10 Bestaande drempel vervangen
Meerkoet thv. 16 Bestaande drempel vervangen
Meerkoet thv. 30 Nieuwe drempel
Aalscholver thv. 24 Nieuwe drempel
Aalscholver thv. 20 Nieuwe drempel
Aalscholver thv. 12 Bestaande drempel vervangen
Aalscholver thv. 4 Nieuwe drempel
Lisdodde thv. 2 Nieuwe drempel
Lisdodde thv. 32 Nieuwe drempel
Lisdodde thv. 40 Nieuwe drempel
Lisdodde thv. 58 Bestaande drempel vervangen
Waterlelie thv. 8 Bestaande drempel vervangen
Dotterbloem thv. 4 Bestaande drempel vervangen
Waterviolier thv. 6 Bestaande drempel vervangen
Dotterbloem thv. 49 Nieuwe drempel
Dotterbloem thv. 39 Bestaande drempel vervangen
Snoekbaars thv. Veenraden 61 Nieuwe drempel
Snoekbaars thv. 6 Bestaande drempel vervangen
Snoekbaars thv. 3 Nieuwe drempel
Snoekbaars thv. 18 Bestaande drempel vervangen
Snoekbaars thv. 29 Bestaande drempel vervangen
Snoekbaars thv. 37 Nieuwe drempel
Ruisvoorn thv. 17 Bestaande drempel vervangen
Ruisvoorn thv. 22 Nieuwe drempel
Ruisvoorn thv. 15 Bestaande drempel vervangen
Ruisvoorn thv. 2 Nieuwe drempel
Brasem thv. Veenraden 67 Nieuwe drempel
Brasem thv. 6 Bestaande drempel vervangen
Veenraden thv. Aalscholver 2 Nieuwe drempel
Veenraden thv. Lisdodde 2 Nieuwe drempel
Veenraden thv. Dotterbloem 49 Nieuwe drempel
Veenraden thv. 61 Nieuwe drempel
Veenraden thv Ruisvoorn 2 Nieuwe drempel

Vragen?

Heb je nog vragen, dan kun je bellen met Janneke Penterman, (0318) 538 790. Ook kun je een e-mail sturen naar janneke.penterman@veenendaal.nl.

Heb je vragen over het overzicht of de tekening? Neem dan contact op met Mark Hazeleger, Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0318) 538 538 of stuur een mail naar mark.hazeleger@veenendaal.nl