Schriftelijk WOB-verzoek indienen

Wilt u informatie van de gemeente Veenendaal die nog niet openbaar is, dan kunt u schriftelijk bij de gemeente een Wob-verzoek indienen.

Omschrijf in uw verzoek zo specifiek mogelijk om welk onderwerp het gaat en welke informatie u zoekt.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 4 weken op uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken. U krijgt dan schriftelijk bericht, vóórdat de eerste 4 weken voorbij zijn.

Toewijzing verzoek

Wijst de gemeente uw verzoek toe, dan ontvangt u de gevraagde informatie. U kunt een kopie krijgen van een document. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen inzien.

Wanneer wijst de gemeente uw verzoek af

De gemeente wijst uw verzoek af, bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Wijst de gemeente uw verzoek af of beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Besluiten college

De besluiten die het college neemt vindt u in de openbare besluitenlijst. De gemeente publiceert op woensdag de besluitenlijst van de vergadering van dinsdag.

Bekendmakingen raadplegen

Wekelijks publiceert de gemeente openbare bekendmakingen van onder meer vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verordeningen.