Werkzaamheden in Veenendaal

Op dit moment wordt op verschillende plaatsen in Veenendaal aan de weg gewerkt. Wilt u weten hoe u om moet rijden? Bekijk de ingestelde routes .

Reconstructie Gortstraat

Op maandag 20 maart start aannemer Hoornstra Infrabouw met de reconstructie van de Gortstraat. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot medio juni 2017.

Op maandag 13 maart is er van 19.30 tot 20.30 uur een inloopavond over de werkzaamheden in buurthuis ’t Turfke aan de Zonnebloemstraat 1.  

De werkzaamheden worden in vier fases uitgevoerd en omvatten het gedeelte Gortstraat tussen de Zandstraat en de Ds. van Schuppenstraat en het gedeelte van de Rozenstraat tussen de Gortstraat en de Davidsstraat. 

De Gortstraat is gedurende de werkzaamheden niet bereikbaar voor doorgaand verkeer, maar wel steeds gedeeltelijk bereikbaar voor aanwonenden en bezoekers.

Vragen

Als u nog vragen heeft over de werkzaamheden of de bereikbaarheid, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Hoornstra Infrabouw: de heer Sander Rutjes, telefoonnummer 06 – 490 200 26 of via e-mail sander@hoornstra-infrabouw.nl.

Voor overige vragen, opmerkingen en/of suggesties, kunt u contact opnemen met onze toezichthouder, de heer Wim van Beek, telefoonnummer (0318) 538 538 of via e-mail wim.van.beek@veenendaal.nl. 

Reconstructie Raadhuisstraat

De Raadhuisstraat wordt op een groot aantal punten vernieuwd en opgeknapt. De werkzaamheden duren naar verwachting tot uiterlijk 14 april 2017.

Van maandag 6 februari tot 17 april wordt gewerkt aan de 2e fase van de reconstructie van de Raadhuisstraat. Het gaat om het stuk tussen de Tuinstraat en de Kerkewijk, het kruispunt met de Kerkewijk en een gedeelte van de Duivenwal. Omdat dit gefaseerd gebeurt, is het centrum nog zoveel mogelijk bereikbaar voor winkelend publiek en toeleveranciers.

Op donderdag 30 en vrijdag 31 maart wordt het kruispunt tussen 07:00 en 19:00 uur voor al het verkeer afgesloten vanwege het uitvoeren van asfaltering- en markeringswerkzaamheden. Van donderdag op vrijdag tussen 19:00 uur en 07:00 uur is het kruispunt beperkt bereikbaar voor bestemmingsverkeer van en naar het centrum. Op de vrijdag na 19:00 uur zal het kruispunt, de Kerkewijk en de Raadhuisstraat weer volledig voor al het verkeer toegankelijk zijn.

De werkzaamheden

  • Fase 2b: Week 9 t/m 11, februari en maart 2017, de Tuinstraat en J.G. Sandbrinkstraat blijven bereikbaar vanaf de Raadhuisstraat.
  • Fase 2c: Week 12 t/m 15, maart en april 2017, het kruispunt zal op enkele dagen tussen de spitstijden 09:00 – 16:00 uur gedurende een aantal uren voor gemotoriseerd verkeer worden afgesloten.
  • Fase 2d: Week 15, april 2017, Kerkewijk, Duivenwal en het kruispunt zullen op twee dagen tussen de spitstijden 07:00 – 19:00 uur voor gemotoriseerd verkeer worden afgesloten.

Bereikbaarheid en omleiding 

De Raadhuisstraat is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar vanaf de Kerkewijk. Het gemeentehuis, de parkeergarage onder het gemeentehuis, parkeergarage Corridor, de winkels en de horeca blijven tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar via de Raadhuisstraat vanaf het kruispunt met de Boompjesgoed. Hiervoor wordt een adviesroute ingesteld die met borden staat aangegeven. Per fase wordt, in verband met de werkzaamheden en de noodzakelijke afsluiting, de bebording van de adviesroute aangepast. Voetgangers en fietsers worden zoveel mogelijk ter plaatse om en langs de werkzaamheden geleidt. U kunt de omleidingsroutes volgen.

Informatie 

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden? Bekijk dan regelmatig de website en facebookaccount van de gemeente. U kunt ook de ‘Roelofs App’ via de Appstore of Google Playstore downloaden. Met deze app kunt u ook direct via uw smartphone een vraag stellen aan de uitvoerder.

Heeft u vragen over de werkzaamheden of de bereikbaarheid? Dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van aannemingsbedrijf Roelofs, Gert-Jan Wiesnekker via (0546) 678 888. 

Heeft u verder nog vragen, opmerkingen en/of suggesties, dan kunt u contact opnemen met onze toezichthouder, Wim van Beek via (0318) 538 538 of wim.van.beek@veenendaal.nl.

Werkzaamheden Reconstructie Engelenburg-Zuid

Hoornstra Infrabouw gaat starten met de werkzaamheden “Reconstructie Engelenburg-Zuid”. De werkzaamheden bestaan uit het uitbreiden van de bestaande (gemengde) riolering in de wijk met een nieuw HWA-rioolstelsel zodat er een gescheiden stelsel ontstaat. Samen met de riolerings-werkzaamheden worden de straten herontwikkeld en voorzien van nieuwe verhardingsmaterialen. Het gehele project is opgesplitst in 4 fasen. Vooruitlopend op de start van onze werkzaamheden gaat Vitens de waterleiding vervangen.

Planning van de werkzaamheden per fase

  • Fase 1: januari tot mei 2016
  • Fase 2:vanaf mei 2016
  • Fase 3 + Fase 4: periode 2016 tot 2017

Afstemming werkzaamheden met ondernemers

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is er voor aanvang contact tussen instellingen, ondernemers, andere belanghebbenden en de aannemer. Tijdens dit contact wordt besproken hoe de bedrijvigheid van deze partijen in combinatie met de werkzaamheden van de aannemer het beste tot z’n recht kan komen. Hoornstra infrabouw heeft een omgevingsmanager aangesteld om dit in goede banen te leiden.

Informatiepunt

Voor dit project is een informatiepunt ingericht op de hoek van De Grote Pekken/kruising De Tinneweide. Op donderdag kunt u hier wekelijks tussen 16.00 en 17.00 uur en twee wekelijks op de (even weken) ’s-avonds tussen 19.00 en 20.00 uur met vragen over de werkzaamheden terecht.
Tijdens kantooruren kunt u ook altijd bellen met vragen over de werkzaamheden naar de volgende personen:

Dhr. van Kruijsbergen, omgevingsmanager Hoornstra Infrabouw (06-10942505), Dhr. Beunk, projectleider Hoornstra Infrabouw (06-10941406), Dhr. Rutjes, uitvoerder Hoornstra Infrabouw (06-49020026). U kunt vragen en opmerkingen ook altijd e-mailen naar  engelenburgzuid@hoornstra-infrabouw.nl

Aanleg spoortunnels Voorpoort

In Veenendaal komen twee spoortunnels: een autotunnel bij de Voorpoort en een fietstunnel bij de Nieuweweg-Noord. De tunnels zijn nodig om het spoor veilig te kunnen blijven overgaan en wijken bereikbaar te houden, als er straks meer treinen rijden. 

Reden aanpassing

In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) gaan op het traject Utrecht-Arnhem 12 treinen per uur rijden, per rijrichting. Om te zorgen dat het verkeer kan doorrijden, wordt de huidige gelijkvloerse spoorkruising in de Nieuweweg Noord (N418) vervangen door twee spoortunnels: een tunnel voor langzaam verkeer bij de Nieuweweg Noord en een tunnel voor het snelverkeer bij de Voorpoort. Ook de tussenliggende straten worden aangepast.

Nieuwe situatie en planning

In de nieuwe situatie verandert het volgende:

  • de Nieuweweg-Noord (N418) wordt een gemeentelijke weg met een fietstunnel onder het spoor. De weg wordt volledig gereconstrueerd.
  • Omdat de Nieuweweg-Noord niet langer de doorgaande route voor snelverkeer is, wordt de Voorpoort doorgetrokken met een spoortunnel voor auto’s.
  • De Voorpoort krijgt ten noorden van de autotunnel een aansluiting op de Klompersteeg-Oost. De Klompersteeg–West sluit hier vervolgens met een kruispunt op aan.
  • De Klompersteeg-West en de Schalm worden verbonden door een aparte brug over het nieuwe fietstpad Nieuweweg-Noord heen.

Eind 2016 starten de werkzaamheden. Naar verwachting zijn de tunnels en de reconstructies eind 2019 gereed voor gebruik.

Omleidingsroutes vanwege werkzaamheden

Vaak leiden werkzaamheden in Veenendaal tot omleidingsroutes. Op de overzichtskaart vindt u alle werkzaamheden en de alternatieve routes.

 

Melding overlast

Ondervindt u overlast van de werkzaamheden in uw buurt, neem dan contact op met de opzichter van de gemeente.

(0318) 538 538

Van A naar Beter

Op van A naarBeter.nl vindt u informatie over wegwerkzaamheden aan rijkswegen, verkeershinder en voordelige reisalternatieven.