Werkzaamheden in Veenendaal

Op dit moment wordt op verschillende plaatsen in Veenendaal aan de weg gewerkt. Wilt u weten hoe u om moet rijden? Bekijk de ingestelde routes .

Afsluiting Wolweg

In verband met het aansluiten van een nieuwbouwpand op het gemeentelijk hoofdriool is de Wolweg (gedeelte tussen Schrijverspark en Helling) vanaf maandag 19  februari 7.00 uur tot en met vrijdag 23 februari 16.00 uur (week 8) afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Een omleidingsroute loopt via de Verlengde Raadhuisstraat, Gilbert van Schoonbekestraat, Kleine Beer, Prins Bernhardlaan en omgekeerd.

 

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Edwin Jansen van de gemeente Veenendaal, (0318) 538 538 of edwin.jansen@veenendaal.nl.

Werkzaamheden Parallelweg

Maandag 12 februari start aannemer Van Gelder met werkzaamheden aan de Parallelweg. Hierbij wordt het riool vervangen tussen het gedeelte Ambachtsstraat en Groeneveldselaan. De werkzaamheden duren tot ongeveer 5 april.

Afsluitingen en omleidingen

  • De Parallelweg wordt niet volledig afgesloten. Het fietspad wel. Fietsers kunnen gebruik maken van de rijbaan. Bewoners kunnen gewoon met hun auto bij de woningen komen.
  • Van 12 t/m 16 februari wordt het kruispunt Parallelweg-Groenveldselaan afgesloten. Voetgangers en fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de spoorwegovergang.
  • Van 12 t/m 16 maart wordt het kruispunt Parallelweg-Ambachtsstraat afgesloten. De spoorwegovergang zal vanwege de veiligheid met bouwhekken worden afgezet.

In beide periodes wordt het verkeer met borden omgeleid. 

Voorbereidende werkzaamheden bouw Het Stempel

In oktober 2017 startte de bouw van 88 appartementen in het project Het Stempel. De 48 koop- en 40 huurappartementen worden op de hoek van de Raadhuisstraat en de J.G. Sandbrinksstraat gerealiseerd en nagenoeg alle koopwoningen zijn al verkocht.

Voortgang

Op dit moment, begin 2018, vordert de bouw gestaag. Zo is de grote kraan opgebouwd en ligt de vloer van de eerste verdieping er op. In deze fase van de bouw worden grote materialen aangevoerd en dat vraagt om aanpassing van de aanvoerroute. 

Aangepaste verkeerssituatie 

  • De fietsroute aan de Raadhuisstraat, ter hoogte van het gemeentehuis, wordt omgeleid via de J.G. Sandbrinkstraat; 
  • Het fietspad ter hoogte van de bouw van Het Stempel (aan de zijde van de bouw) wordt afgesloten, in verband met het lossen van vrachtwagens voor de bouw;
  • De Raadhuisstraat wordt, ter hoogte van de bouw, versmald; 
  • De brug over de Grift naar de Sterke Arm blijft open;
  • De losplaats voor vrachtwagens aan de J.G. Sandbrinkstraat blijft zoals die nu is;
  • Deze verkeerssituatie blijft naar verwachting tot november 2018.

Aannemer Trebbe – Goossen Te Pas werkt hoofdzakelijk van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur en op zaterdag tussen 7.00 en 13.00 uur. Het kan voorkomen dat deze tijden worden overschreden. Omwonenden ontvangen hierover tijdig bericht van de aannemer.

Werkzaamheden volgen

Helaas is overlast als gevolg van de werkzaamheden onontkoombaar. De aannemer tracht dit tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden worden omwonenden en ondernemers door de aannemer op de hoogte gehouden. De bouw van Het Stempel kunt u ook volgen via de Facebookpagina .

Bouw complex Tissu (Brouwerspoort)

De bouw van Tissu, het complex tussen Tricotage en het Sajet, grenzend enerzijds aan de Wolweg en anderzijds aan winkelcentrum De Passage, vordert gestaag. Medio 2017 is begonnen aan de bouw van dit gebouw, waarmee de oostelijke wand van Brouwerspoort wordt afgerond. De oplevering is voorzien medio 2018. 

Op de begane grond komt Supermarktketen Hoogvliet met een vestiging (nu nog gevestigd aan de Kerkewijk, tegenover theater De Lampegiet); de invulling van de overige commerciële ruimte is op dit moment niet bekend. Op de verdiepingen zijn, naast een parkeerdek met ruim 200 parkeerplaatsen, 18 huurappartementen voorzien.

Tissu

Tissu is een Frans woord voor weefsel. Het is een van de laatste gebouwen in het project Brouwerspoort en daarmee wordt het stedelijk weefsel afgemaakt; vandaar de naam Tissu. 

Omleiding fietsverkeer

Vanwege de beperkte ruimte rond het bouwterrein is de ruimte richting De Passage ingericht voor de bevoorrading van de bouwplaats. Hier worden ook de afvalcontainers, bouwketen en de busjes van de bouw (met daarin het benodigde gereedschap), enz. opgesteld. Hierdoor blijft er tussen bouwplaats en De Passage alleen ruimte voor een voetpad. Fietsers worden omgeleid via de Wolweg. 

Vragen

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met de toezichthouder op het werk, de heer Wim van Beek. Hij is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0318) 538 538 of via e-mail wim.van.beek@veenendaal.nl.

Onderdoorgangen spoor Voorpoort en Nieuweweg Noord

Aan de noordzijde van Veenendaal worden in de komende jaren twee onderdoorgangen onder de spoorbaan Utrecht-Arnhem aangelegd: één voor auto’s in het verlengde van Voorpoort en één voor langzaam verkeer in het verlengde van de Nieuweweg-Noord. De huidige spoorwegovergang tussen de Nieuweweg-Noord (N418) en de Klompersteeg komt te vervallen. De doorgaande route via de provinciale weg wordt vervangen door een doorgaande route via Voorpoort.

Lees meer over de voortgang van de werkzaamheden

Omleidingsroutes vanwege werkzaamheden

Vaak leiden werkzaamheden in Veenendaal tot omleidingsroutes. Op de overzichtskaart vindt u alle werkzaamheden en de alternatieve routes.

 

Melding overlast

Ondervindt u overlast van de werkzaamheden in uw buurt, neem dan contact op met de opzichter van de gemeente.

(0318) 538 538

Van A naar Beter

Op van A naarBeter.nl vindt u informatie over wegwerkzaamheden aan rijkswegen, verkeershinder en voordelige reisalternatieven.