Vragen om Wmo-voorziening

Als u geen oplossing voor ondersteuning vindt binnen uw eigen omgeving, dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo. Op basis van het ingevulde formulier bespreekt u met onze consulent welke oplossingen het best passen.

Voor het invullen van het formulier heeft u de volgende gegevens nodig:

 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • uw huisarts/specialist

De gemeente controleert via de BRP of u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) heeft. Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft, moet u dit aanvragen. Meld het aan het Wmo-loket, zodra u weer een geldig identiteitsbewijs heeft.

Bijlage persoonlijk plan

Heeft u ideeën over de oplossing voor ondersteuning? Dan kunt u deze kwijt in het persoonlijk plan (PDF, 6 KB). Voeg het plan toe aan de melding of stuur het binnen 7 dagen na uw melding aan de gemeente.

Gesprek over uw melding

Een medewerker van het Wmo-loket belt u om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Tijdens dit gesprek bespreekt u welke mogelijkheden er zijn om zelf of met hulp van mensen om u heen, met algemene voorzieningen (zoals (sport)verenigingen, kerken of vrijetijdsvoorzieningen) of via een Wmo-voorziening ondersteuning te krijgen. 

Hulp nodig tijdens een gesprek?

U kunt tijdens het gesprek een bekende meenemen. Daarnaast kunt u vragen of een wijkcoach van Veens met u mee gaat. Deze ondersteuning is onafhankelijk en gratis beschikbaar. De cliëntondersteuner kan een luisterend oor bieden, u wegwijs maken, steun bieden bij de voorbereiding van een aanvraag of melding en ondersteunen bij het indienen van een klacht. 

Verloop van uw aanvraag

 1. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat u thuisgestuurd krijgt. Op dit verslag kunt u reageren.
 2. Bij het verslag zit een aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formulier en ondertekende verslag terug aan de gemeente Veenendaal. Dan kan het Wmo-loket op zoek naar passende ondersteuning voor u. Uw melding wordt dan als aanvraag behandeld.
 3. Binnen twee weken ontvangt u een brief (beschikking) waarin staat welke ondersteuning u via de gemeente ontvangt.

Welke ondersteuning biedt de Wmo?

 • Hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever te worden
 • Hulp bij uw administratie
 • Ondersteuning voor een mantelzorger
 • Hulp in het huishouden
 • Opvang en activiteiten overdag (dagopvang of dagbesteding)
 • Hulp om uzelf te kunnen verplaatsen (scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, Valleihopper of ander vervoer)
 • Een paar dagen logeren voor een cliënt (kortdurend verblijf)
 • Aanpassing aan uw woning zodat u zich thuis kan blijven redden
 • Beschermd wonen

Voor verpleging en verzorging thuis, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Een aanvraag voor voortdurende intensieve zorg en toezicht dient u in bij het CIZ .

Bereikbaarheid Wmo-loket

Heeft u vragen over een Wmo-voorziening, neem telefonisch contact met ons op via (0318) 538 519 (dagelijks tussen 8.30 en 17.00 uur. U kunt ook aan het loket in het gemeentehuis terecht.

Openingstijden balie:
ma: gesloten
di: 9.00 - 13.00 uur
wo: 9.00 - 13.00 uur
do: 9.00 - 17.00 uur
vrij: 9.00 - 13.00 uur

Zorgaanbieders

Als u Wmo ondersteuning krijgt via de gemeente, kunt u zelf een zorgaanbieder kiezen. Bekijk de lijst van aanbieders.