Oog voor Veenendaalprijs

Kent u bewoners en initiatieven die zich inzetten om van uw wijk een prettige en veilige wijk te maken. Door activiteiten te organiseren in de buurt, zwerfvuil op te ruimen, actief te zijn in een bewonerscommissie of door te bemiddelen bij overlast. Meld deze persoon of groep aan voor de Oog voor Veenendaalprijs.

Hoe geeft u iemand op?

Weet u iemand die in aanmerking komt voor de Oog voor Veenendaal-prijs? Laat dit dan weten aan uw wijkmanager. De wijkmanagers zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente.

Hoe verloopt uw voordracht?

  • Om in aanmerking te komen voor de Oog voor Veenendaal-prijs moet iemand door anderen voorgedragen worden. Bijvoorbeeld door buren of leden van een bewonerscommissie.
  • De wijkmanager bekijkt vervolgens of de genomineerde een goede kandidaat is: zet iemand zich bijvoorbeeld vaker en/of op verschillende manieren in. Het gaat dus om meer dan één keer papier prikken of een buurtfeest organiseren.
  • Is de genomineerde een goede kandidaat, dan spreekt de wijkmanager een datum af waarop hij wordt verrast met de Oog voor Veenendaal-prijs en een Twinkeling van € 100,-. De prijs is dus altijd een verrassing!

Contact met de wijkmanager

De wijkmanager is het aanspreekpunt vanuit de gemeente in uw wijk.

 

Voordracht koninklijke onderscheiding

Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding? Neem dan contact op met de gemeente.

Voordracht erepenning

U kunt iemand of een organisatie die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de Veenendaalse samenleving aanmelden voor de erepenning.