Verplichtingen bij een uitkering

Een bijstandsuitkering is tijdelijk. U moet zo snel mogelijk aan het werk. De gemeente helpt, bijvoorbeeld met een sollicitatiecursus, opleiding of gesubsidieerd werk. Als u niet voldoende meewerkt aan het vinden of behouden van werk, kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten.

Sollicitatieplicht

Vanaf het moment dat u een uitkering aanvraagt is alles gericht op het vinden van een (betaalde) baan. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. U moet staan ingeschreven als werkzoekende bij het UWV en uitzendbureaus. U moet voldoende en serieus solliciteren, uw kennis en ervaring op niveau houden en bijscholen als dit uw kans op werk vergroot. De gemeente helpt, maar u doet het werk.

Arbeidsplicht

Aangeboden werk moet u accepteren. Ook:

 • als u het niet leuk vindt
 • als u er 3 uur voor moet reizen per dag
 • als u moet verhuizen
 • als het niet bij uw opleidingsniveau past

Als u niet in staat bent om te werken, bijvoorbeeld door medische klachten, kunt u tijdelijk ontheven worden van deze arbeidsverplichting. U moet dit zelf aangeven bij uw klantmanager. Mogelijk volgt een medisch onderzoek om te kijken in hoeverre u in staat bent om te werken. Ook alleenstaande ouders met een kind onder de 5 jaar kunnen een tijdelijke ontheffing van de arbeidsverplichting aanvragen.

Medewerkingsplicht

U bent het verplicht om mee te werken met de gemeente. Bijvoorbeeld aan een huisbezoek, een re-integratietraject of als de gemeente documenten opvraagt zoals bankafschriften.

Wijzigingsplicht of informatieplicht

U moet alle wijzigingen doorgeven aan de gemeente die van invloed kunnen zijn op uw uitkering, bijvoorbeeld:

 • wanneer u (tijdelijk) werk heeft gevonden of vrijwilligerswerk gaat doen
 • als u gaat verhuizen
 • als een medebewoner 21 jaar wordt
 • als een medebewoner van 21 jaar of ouder het huis verlaat of juist weer thuis komt wonen, een opleiding gaat volgen of daar juist mee stopt
 • als u langdurig ziek bent
 • als u (tijdelijk) verblijft in het buitenland of in Nederland, maar buiten Veenendaal
 • als u een motorvoertuig of caravan koopt of inruilt
 • als u geld ontvangt van anderen, bijvoorbeeld teruggave inkomstenbelasting, giften van familie, geld van een loterij, ziektegeld, uitkering van het UWV of de SVB

Vrijwilligerswerk en tegenprestatie

Iedereen die een uitkering van de gemeente Veenendaal ontvangt, is verplicht een tegenprestatie te leveren. Het gaat om het invullen van een maatschappelijk nut­tige activiteit van tenminste 4 tot 8 uur per week. De tegenprestatie kunt u invullen bijvoorbeeld in de zorg, bij sport of vrijetijdsbesteding, in het natuurbeheer, op school of in de wijk. 

U kunt zelf een keuze maken voor uw tegenprestatie. Bij het zoeken naar geschikte activiteiten kunt u gebruik maken van de vacaturebank voor vrijwilligerswerk van Veens . De gemeente kan u ook helpen bij het vinden van een geschikte activiteit. Heeft u een activiteit in het kader van vrijwilligerswerk, mantelzorg en/of tegenprestatie gevonden, geef dit dan altijd door aan uw klantmanager. 

U kunt vrijstelling van de tegenprestatie krijgen als u meer dan 4 uur per week tijd besteed aan parttime werk, vrijwilligerswerk of mantelzorg. U moet hiervan wel bewijsstukken kunnen overleggen aan uw klantmanager. 

Heeft u géén arbeidsverplichting of bent u (volledig) duurzaam arbeidsongeschikt dan wordt van u geen tegenprestatie gevraagd. Dit geldt ook voor deelnemers aan een intensief gemeentelijk re-integratietraject. Indien u denkt dat dit op u van toepassing is bespreek dit met uw klantmanager. 

Betaaldagen

Bekijk de vaste data per maand waarop uw uitkering wordt gestort op uw rekening.

Tijdelijk verblijf elders

Bijstandsuitkering? Geef uw tijdelijk verblijf in het buitenland of buiten de gemeente minimaal twee weken vooraf digitaal aan ons door.