Vergunning tijdelijke reclameborden

Voor het plaatsen van spandoeken, driehoeks- of sandwichborden en aankondigingsborden zijn door de gemeente vaste plaatsen aangewezen. Deze zijn niet bedoeld voor commerciële reclame. Vraag hiervoor digitaal een vergunning aan.

Neem eerst contact op met Jacqueline Woest of Sietske Dusseljee van de gemeente om te bekijken of de periode waarin u reclame wilt plaatsen nog vrij is.

U mag maximaal twee weken tijdelijke reclame plaatsen. Vraag drie weken voor de campagne een vergunning aan.

Tijdelijke reclameborden
Soort vergunning kosten
Tijdelijk reclamebord 87,90

Daarnaast berekent de gemeente ook precariobelasting. Dit is een soort “huur” van de gemeentegrond. De gemeente berekent het bedrag en stuurt u hiervoor achteraf een rekening.

Openbare plakzuilen gebruiken

Op verschillende plekken in Veenendaal staan plakzuilen. Hier mag u posters aanplakken, zonder dat u hiervoor toestemming hoeft te vragen. De plakzuilen zijn niet bedoeld voor commerciële reclame.

U vindt ze op de volgende plekken:

  1. Winkelcentrum Ellekoot (nabij parkeerterrein);
  2. Dr. S. de Bruineplein;
  3. Winkelcentrum Ronde Erf (nabij parkeerterrein);
  4. Winkelcentrum Petenbos (nabij parkeerterrein);
  5. Frisia Villa (hoekje ingang parkeerterrein De Lampegiet)
  6. Bredeschool (Dragonder-Oost)
  7. Sportlaan (nabij zwembad).

Precariobelasting betalen

Heeft u bijvoorbeeld een reclamebord of spandoek geplaatst langs de openbare weg, dan betaalt u precariobelasting.

Samplen of flyeren melden

Meld drie werkdagen voor u reclameflyers of samples gaat verspreiden dat u wilt starten.