Vergunning voor kabels en leidingen

Wilt u kabels en leidingen (inclusief apparatuur) plaatsen in gemeentegrond? Dan heeft u een vergunning nodig. Alleen netbeheerders of gemachtigden kunnen een vergunning aanvragen. De doorlooptijd is maximaal 8 weken.

Voeg de volgende documenten bij uw aanvraag:

  • Tekening van tracĂ© op GBK-ondergrond incl. ondersteuningswerken / mantelbuizen
  • Planning van het gehele werk
  • Tekening doorsnede kabelgoot
  • Een afschrift van het instemmingsbesluit van andere gedoogplichtige(n)
  • Uittreksel handelsregister KvK
  • Overzichtstekeningen verkeersmaatregelen C.R.O.W.
  • Voor datakabels door OPTA afgegeven registratie (coax, communicatie, glasvezel)

Kosten vergunningaanvraag

Voor de behandeling van uw vergunningaanvraag berekent de gemeente leges. Nadat de vergunning is verleend, ontvangt u hiervan een factuur van de gemeente.

Bekendmakingen verleende vergunningen

Wekelijks publiceert de gemeente openbare bekendmakingen van onder meer vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verordeningen.

Contact Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel behartigt de belangen van ondernemers. U kunt er terecht voor onder meer inschrijving en advies.