Verblijf buitenland of andere gemeente

Geef uw verblijf in het buitenland of in een andere gemeente altijd aan ons door. Doe dit minimaal twee weken voor uw vertrek. Als u met uw partner gaat, moet u samen het formulier invullen.

U krijgt schriftelijk bericht of u wel of geen toestemming krijgt en wat de eventuele gevolgen van uw plannen zijn. U moet deze brief afwachten. Vertrekt u zonder toestemming dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Ook als u uw vakantie niet doorgeeft of u niet meldt dat u terug bent uit het buitenland, heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

Hoe lang mag u met behoud van uitkering elders verblijven?

De reden van uw verblijf buiten Veenendaal is niet van belang. Het kan gaan om bijvoorbeeld vakantie, familiebezoek of bijwonen van een begrafenis of bruiloft.

  • U mag maximaal 4 weken (=28 dagen) per kalenderjaar naar het buitenland met behoud van uitkering.
  • Ook als u buiten Veenendaal, maar wel in Nederland verblijft, moet u dit melden bij de gemeente. U moet wel in Veenendaal uw woonruimte blijven gebruiken en beschikbaar blijven voor re-integratie.

Terugmelden na verblijf in het buitenland

Bent u in het buitenland geweest, dan moet u zich persoonlijk - of met uw partner - in het gemeentehuis melden op de datum en tijd die staan genoemd in de brief die u heeft ontvangen (toestemmingsbeschikking). 

Als u zich komt melden, neem dan de volgende documenten mee:

  • De brief met het toestemmingsbesluit
  • Uw (buitenlandse) paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsdocument
  • Indien mogelijk, uw tickets

Terugmelden na verblijf in Nederland

Bent u in Nederland op vakantie geweest, dan hoeft u niet te melden dat u terug bent.

Uitkering aanvragen

Zoekt u werk en hebt u tijdelijke inkomensondersteuning nodig? Vraag bij de gemeente een bijstandsuitkering aan.

Tegemoetkoming voor minima

De gemeente Veenendaal heeft tegemoetkomingen als u van een laag inkomen moet rondkomen. Bekijk of u in aanmerking komt voor een van onze regelingen.