Veenendaal ICT-centrum voor ondernemers

Door onderzoekers en ondernemers in de ICT-branche met elkaar in contact te brengen en een strategische visie te ontwikkelen voor de lange termijn is Veenendaal actief bezig om zich te profileren als kenniscentrum van Food Valley. Met succes: kennisdeling op dit terrein leidt inmiddels tot synergie tussen wetenschap en bedrijfsleven.

Draagvlak creëren

Als wethouder Economische Zaken is Marco Verloop vanaf het eerste uur betrokken bij de positionering van de gemeente Veenendaal als ICT-centrum. Hij is enthousiast over de resultaten van de afgelopen vier jaar. “Een strategische visie implementeren in de samenleving en draagvlak creëren bij bedrijfsleven en opleidingscentra kost tijd. Een gemeente die zich decennia lang heeft geprofileerd als wol-, textiel- en tabaksindustrie en vervolgens kampte met versnippering, verander je niet zomaar in een innovatief ICT-centrum. Allereerst moet je binnen het bedrijfsleven zorgen dat er draagvlak ontstaat zodat betrokken partijen zich herkennen in de nieuwe koers. Zo’n veranderproces vereist een actieve houding van de gemeente; beleid vormgeven doe je niet alleen aan de vergadertafel.” Dat Verloop zelf als wetenschapper bij Wageningen UR onderzoek deed voordat hij de politiek inging, maakte hem een bruggenbouwer bij uitstek. “Partijen met elkaar verbinden is een inspirerende uitdaging waar ik me graag voor inzet.”

Jongen bekijkt patchkast

Afstemming vraag en aanbod

Bedrijvenkring Veenendaal reageerde positief; al snel ontstond een ICT platform dat als klankbordgroep een actieve bijdrage leverde aan de oprichting van Stichting ICT Valley. “Met financiële ondersteuning vanuit de gemeente heeft de Stichting allerlei activiteiten en informatiebijeenkomsten georganiseerd waar kennisdeling centraal stond. Ook zetten we ons gezamenlijk in om bij vacatures in de ICT-sector vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Door de ontwikkeling van ICT-centrum Veenendaal krijgt de werkgelegenheid in onze regio ook een positieve impuls. Zo hebben diverse initiatieven steeds meer vorm en inhoud gekregen. Sharing Innovation wordt ook mede georganiseerd door Stichting ICT Valley. Langzaam maar zeker ontstaat echt synergie tussen alle partijen.”

Ontwikkeling ICT Campus

Momenteel wordt ingezet op de ontwikkeling van een ICT Campus, waar kennis en ervaring wordt gebundeld in een ICT community. Verloop licht toe: “Een kruisbestuiving tussen wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven om ook extern een breed draagvlak te promoten. Op deze manier maken we ICT overal zichtbaar in de Veenendaalse samenleving en krijgt het beleid dat we hebben ingezet, ook echt vorm en inhoud.” De wethouder ziet het als een belangrijke taak om partijen met elkaar te verbinden. “Ook in het bedrijfsleven promoot ik meer onderlinge samenwerking. Door elkaar niet als concurrent maar als toegevoegde waarde te zien, ontstaat een levendige dynamiek waar iedereen zijn vruchten van plukt. Ik heb er alle vertrouwen in dat we op deze manier Veenendaal ook buiten de regio op de kaart kunnen zetten als ICT-centrum van de toekomst.”

Wilt u uw ICT-bedrijf vestigen in Veenendaal? Of zoekt u een stageplek of baan in de ICT-sector. De website van ICT Campus informeert u over de mogelijkheden en u leest er succesverhalen van anderen.

Vragen ICT-centrum

Heeft u nog vragen of overweegt u uw bedrijf te vestigen in Veenendaal? Neem dan contact op met Jeroen Feskens, Jeroen Feskens van gemeente Veenendaal via (0318) 538 538.

ICT Valley

Via ICT-Valley delen ICT bedrijven, onderwijsinstellingen en ICT professionals kennis en informatie. Verder organiseert ICT Valley evenementen.

ICT platform

Het ICT-Platform is een denktank voor de ontwikkeling en profilering van Veenendaal als ICT-centrum. U kunt uw ideeën en knelpunten voorleggen. Neem hiervoor contact op met projectleider Jeroen Feskens.

(0318) 538 538