ICT Campus Veenendaal

ICT Campus faciliteert regionale samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. ICT Campus verbindt deze partijen om elkaar te versterken en te inspireren. ICT Campus richt zich vooral op een innovatief ICT-klimaat met crossovers binnen Food, Health en Tech. Excellente bedrijven vragen om excellente voorzieningen en resources. Zo ontstaat er een voedingsbodem voor innovatie en een snelle groei van de ICT-sector.

Gemeente Veenendaal is actief om zich te profileren als hét landelijke ICT-centrum voor Food, Health en Tech binnen Regio FoodValley en werkt daarom aan een – in eerste instantie – virtuele ICT Campus. Het programma van ICT Campus helpt om ICT-werkgelegenheid in Veenendaal en omgeving te vergroten. Door een betere aansluiting van ICT-onderwijs op de arbeidsmarkt, plus een innovatief ICT-klimaat met crossovers binnen Food, Health en Tech, en daarbij begeleiding van jonge ICT-bedrijven en starters, worden meer ICT studenten en ICT-bedrijven naar Veenendaal getrokken.

De intentie is dat in de loop van komende jaren, het gebied langs de A12 zich zal ontwikkelen tot een fysieke ICT Campus. Op dit moment wordt Vonk360 als ontmoetingsplek ingezet voor onderlinge samenwerkingen en voor trainingen en seminars.

Zicht op ICT-Campus vanaf de A12

ICT Campus voor....

Wilt u uw ICT-bedrijf vestigen in Veenendaal? Of zoekt u een stageplek of baan in de ICT-sector. De website van ICT Campus informeert u over de mogelijkheden en u leest er succesverhalen van anderen.

Vragen over vestiging

Heeft u nog vragen of overweegt u uw bedrijf te vestigen in Veenendaal? Neem dan contact op met Gerda van de Pol van gemeente Veenendaal.

(0318) 538 538

ICT Valley

Via Stichting ICT-Valley delen ICT bedrijven en ICT-professionals kennis en informatie. Centraal staat de samenwerking in de ICT-sector binnen de Regio FoodValley.