Verblijf buitenland of andere gemeente

Geef uw verblijf in het buitenland of in een andere gemeente altijd aan ons door. Doe dit minimaal twee weken voor uw vertrek. Als u met uw partner gaat, moet u samen het formulier invullen.

U krijgt schriftelijk bericht of u wel of geen toestemming krijgt en wat de eventuele gevolgen van uw plannen zijn. U moet deze brief afwachten. Vertrekt u zonder toestemming dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Ook als u uw vakantie niet doorgeeft of u niet meldt dat u terug bent uit het buitenland, heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

Wanneer moet u tijdelijk verblijf elders melden?

De reden van uw verblijf buiten Veenendaal is niet van belang. Het kan gaan om bijvoorbeeld vakantie, familiebezoek of bijwonen van een begrafenis of bruiloft.

  • Als u tijdelijk in het buitenland verblijft, moet u dit altijd melden. U mag maximaal 4 weken (=28 dagen) per kalenderjaar naar het buitenland met behoud van uitkering.
  • Ook als u buiten Veenendaal, maar wel in Nederland verblijft, moet u dit melden bij de gemeente. U moet wel in Veenendaal uw woonruimte blijven gebruiken en beschikbaar blijven voor re-integratie.

Terugmelden na verblijf in het buitenland

Bent u in het buitenland geweest, dan moet u zich persoonlijk - of met uw partner - in het gemeentehuis melden op de datum en tijd die staan genoemd in de brief die u heeft ontvangen (toestemmingsbeschikking). 

Als u zich komt melden, neem dan de volgende documenten mee:

  • De brief met het toestemmingsbesluit
  • Uw (buitenlandse) paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsdocument
  • Indien mogelijk, uw tickets

Terugmelden na verblijf in Nederland

Bent u in Nederland op vakantie geweest, dan hoeft u niet te melden dat u terug bent.

Uitkering aanvragen

Zoekt u werk en hebt u tijdelijke inkomensondersteuning nodig? Vraag bij de gemeente een bijstandsuitkering aan.

Tegemoetkoming voor minima

De gemeente Veenendaal heeft tegemoetkomingen als u van een laag inkomen moet rondkomen. Bekijk of u in aanmerking komt voor een van onze regelingen.