Regels vakantie doorgeven uitkering

Krijgt u een bijstandsuitkering, geef uw vakantie of tijdelijk verblijf altijd aan ons door. Doe dit minimaal twee weken voor uw vertrek. Als u met uw partner gaat, moet u samen het formulier invullen.

U krijgt schriftelijk bericht of u wel of geen toestemming krijgt en wat de eventuele gevolgen van uw plannen zijn. U moet deze brief afwachten. Vertrekt u zonder toestemming dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Ook als u uw vakantie niet doorgeeft of u niet meldt dat u terug bent uit het buitenland, heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

Hoe lang mag u op vakantie

U mag maximaal 4 weken (=28 dagen) per kalenderjaar naar het buitenland met behoud van uitkering.

Als u met vakantie in Nederland gaat is dit in principe niet aan een maximumperiode gebonden. U moet wel in Veenendaal uw woonruimte blijven gebruiken en beschikbaar blijven voor re-integratie.

Terugmelden na verblijf in het buitenland

Bent u in het buitenland geweest, dan moet u zich persoonlijk - of met uw partner - in het gemeentehuis melden op de afgesproken datum en tijdstip. U vindt deze gegevens in de brief die u heeft ontvangen (het toestemmingsbesluit).

Als u zich komt melden, neem dan de volgende documenten mee:

  • De brief met het toestemmingsbesluit
  • Uw (buitenlandse) paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsdocument
  • Indien mogelijk, uw tickets

Terugmelden na verblijf in Nederland

Bent u in Nederland op vakantie geweest, dan hoeft u niet te melden dat u terug bent.

Uitkering aanvragen

Zoekt u werk en hebt u tijdelijke inkomensondersteuning nodig? Vraag bij de gemeente een bijstandsuitkering aan.

Tegemoetkoming voor minima

De gemeente Veenendaal heeft tegemoetkomingen als u van een laag inkomen moet rondkomen. Bekijk of u in aanmerking komt voor een van onze regelingen.