Uitkeringsfraude melden

Denkt u dat iemand die in Veenendaal, Rhenen of Renswoude woont, fraudeert? Meld dit bij de gemeente. U kunt de melding anoniem doorgeven. Wilt u toch een bevestiging dat uw melding door de gemeente in behandeling is genomen, vul dan uw contactgegevens in op het formulier.

Voorbeelden van uitkeringsfraude

  • Niet doorgeven van een verandering van inkomen of vermogen;
  • Niet doorgeven dat u gevangen zit;
  • Niet doorgeven dat de gezinssamenstelling verandert of dat u getrouwd of gescheiden bent, of u doet alsof u gescheiden bent (schijnverlating);
  • Een vals adres opgeven.

Verloop fraudeonderzoek

De gemeente verzamelt eerst informatie en nodigt degene die mogelijk fraudeert uit voor een gesprek. Na een huisbezoek, start de gemeente een onderzoek.

Is de fraude al langere tijd aan de gang en komt het ten onrechte uitgekeerde bedrag boven de € 50.000, dan volgt er een strafrechtelijk onderzoek door de sociale recherche.

Gevolgen voor de fraudeur

Als de gemeente vaststelt dat er sprake is van uitkeringsfraude, dan heeft dat altijd gevolgen voor de fraudeur. De gemeente kan:

  • (een deel van) de uitkering terugvorderen
  • de uitkering intrekken
  • een boete opleggen
  • aangifte doen bij het Openbaar Ministerie als het gaat om fraude met een bedrag boven € 50.000,00. De officier van justitie behandelt de zaak volgens het strafrecht en kan een taakstraf, een boete of een gevangenisstraf opleggen. De gemeente vordert de (gezins)uitkering terug.

Uitkering aanvragen

Als u werk zoekt en tijdelijk ondersteuning nodig hebt, kunt u bij de gemeente een uitkering aanvragen.