Toetsing bouwplannen aan welstand

Alle ingediende omgevingsvergunningen die te maken hebben met bouwen worden automatisch door de welstandscommissie beoordeeld. Wilt u vooraf weten of uw bouwplannen voor de welstandscommissie haalbaar zijn, vraag dan een conceptvergunning aan.

Welstandscriteria

De welstandscommissie toetst uw plannen aan het beleid dat vastligt in de welstandsnota en verschillende beeldkwaliteitsplannen. De commissie kijkt naar de kwaliteit van een ontwerp, de gekozen materialen en hoe een gebouw eruitziet en in de omgeving past.

Vergaderingen

De welstandscommissie vergadert iedere twee weken. U kunt de agenda digitaal bekijken . De vergaderingen zijn openbaar.

Advies van de commissie

De welstandscommissie adviseert het college B&W. In de meeste gevallen neemt het college het advies over. U krijgt schriftelijk bericht van de gemeente met het advies van de welstandscommissie.

Contact welstandscommissie

MooiSticht voert voor de gemeente Veenendaal de welstandstoetsen uit. Meer informatie vindt u op de website van deze welstandscommissie.

Omgevingsvergunning aanvragen

Voor o.a. bouwen, verbouwen, slopen en bomen kappen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig.

Welstandsnota raadplegen

Alle regels en toetsingscriteria voor bouwen en verbouwen vindt u terug in de welstandsnota van de gemeente Veenendaal.