Vergunning incidentele standplaats

Als u goederen of etenswaren wilt verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Op dit moment kunt u alleen een vergunning aanvragen voor een incidentele standplaats, niet voor vaste standplaatsen.

Bel de gemeente om zeker te weten of de dag waarvoor u een standplaats wilt aanvragen nog vrij is.

Als de gemeente geen eigenaar is van de grond, hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Waar mag u staan?

De volgende locaties zijn aangewezen:

  1. Onderaan de Markt (niet op dinsdag en zaterdag)
  2. Scheepjeshofplein
  3. Passage Corridor
Incidentele standplaatsvergunning
Soort vergunning kosten
Standplaatsvergunning 87,90
Precariobelasting via belasting aanslag

Dagplaats markt aanvragen

Op dit moment zijn alleen dagplaatsen beschikbaar op de markt. Neem contact op met de marktmeester als u een dag op de markt wilt staan.

Precariobelasting betalen

Heeft u bijvoorbeeld een terras of uitgestalde koopwaar op het trottoir, dan betaalt u precariobelasting.