Project amateurkunst

Voor een extra culturele activiteit, kunnen verenigingen en instellingen voor amateurkunst één keer per jaar subsidie aanvragen.

Voeg de volgende bijlagen toe aan uw aanvraag:

  • Dekkingsplan: begroting met daarin alle verwachte kosten en opbrengsten
  • Projectplan: beschrijving van de activiteit

Het moet in ieder geval een cultureel project/optreden zijn die de reguliere activiteiten van uw vereniging of instelling overstijgt en waarvoor u geen basissubsidie amateurkunst krijgt.

Verder moet u aan minimaal 2 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U werkt samen met een andere culturele vereniging of instelling
  • Het is een culturele activiteit die wordt uitgevoerd voor en/of met specifieke doelgroepen
  • De activiteit is bedoeld om het centrum van Veenendaal levendiger te maken

Hoeveel subsidie kunt u maximaal aanvragen?

De gemeente verleent maximaal € 3.000,00 subsidie per activiteit. 

Hoe verloopt de aanvraag?

U kunt tussen 15 november en 1 oktober projectsubsidie aanvragen. Uw aanvraag moet minimaal 8 weken voor de activiteit binnen zijn.

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u bericht. Het volledige subsidiebedrag wordt overgemaakt op de rekening van de culturele instelling of vereniging.

Drie weken na de activiteit vraagt de gemeente u om de kosten te verantwoorden. Heeft de activiteit niet plaatsgevonden, dan moet u de subsidie terugbetalen aan de gemeente.