Gemeentelijk monument

Onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument kost vaak veel geld. De gemeente heeft een subsidie als tegemoetkoming in de extra kosten. U kunt subsidie via het online formulier aanvragen.

U logt in met DigiD.

Voeg de volgende documenten bij uw aanvraagformulier:

 • gespecificeerde begroting van de kosten, in ieder geval van de uren en de materialen
 • naam en adres van de aannemer(s) of uitvoerende bedrijven.
 • werkomschrijving met foto’s, waarbij duidelijk is wat de bestaande situatie en de nieuw toestand is.
 • tekeningen (schaal 1:100) van de bestaande en de nieuwe toestand van het monument.
 • inspectierapport - niet ouder dan twee jaar - van de Monumentenwacht Utrecht . Uit het rapport moet blijken wat de staat van onderhoud is en tevens welke werkzaamheden binnen welke termijn noodzakelijk zijn om het object in goede staat te houden c.q. terug te brengen.

Hoe hoog is de subsidie voor monumenten?

De gemeente vergoedt 50% van de kosten die u maakt tot een vastgesteld maximum. Deze subsidie is bedoeld voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn om het monument in goede staat of in stand te houden.

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie?

 • U bent eigenaar of rechthebbende van een monument dat op de gemeentelijke monumentenlijst (PDF, 19 KB) staat. 
 • Als u voor deze werkzaamheden de afgelopen 10 jaar geen aanvraag hebt ingediend. 
 • U mag 1 keer per kalenderjaar een aanvraag indienen.

Hoe verloopt het proces?

 • Vraag een inspectierapport aan bij Monumentenwacht Utrecht en offertes van aannemers.
 • Vul het online formulier in en voeg alle gevraagde bijlages toe.
 • Binnen 12 weken neemt de gemeente een besluit.
 • U mag beginnen met de werkzaamheden als u de beslissing op de aanvraag hebt ontvangen.
 • Zodra het werk klaar is, moet u dit melden bij de gemeente. U dient dan ook alle facturen in.
 • De gemeente controleert de werkzaamheden. Na deze inspectie wordt de subsidie definitief vastgesteld en uitbetaald.

Omgevingsvergunning aanvragen voor verbouwingen

Waarschijnlijk heeft u een omgevingsvergunning nodig, als u gaat verbouwen. Via de vergunningscheck ziet u of een omgevingsvergunning nodig is of dat een melding voldoende is.

Andere financiering voor onderhoud

Ook rijk en provincie hebben financiele regelingen voor onderhoud van monumenten. Of u daarvoor in aanmerking komt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het soort monument dat u bezit.