Scheiding melden

Als de rechtbank uw echtscheiding uitspreekt of de overeenkomst van de beëindiging van uw partnerschap is opgesteld, moet de echtscheidingsbeschikking of overeenkomst worden ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand in de gemeente waar u getrouwd bent.

Stuur de originele beschikking of overeenkomst per post aan de gemeente. Meestal doet de advocaat dit voor u.

Hoe verloopt de scheiding

Bent u getrouwd, dan moet u scheiden via de rechtbank. Uw geregistreerd partnerschap kunt u via een notaris of advocaat ontbinden. Maar alleen als u het met elkaar eens bent en als u geen kinderen heeft. Zijn er wel minderjarige kinderen of wil een van u het partnerschap beëindigen, dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.

Gebruik achternaam veranderen

Als u getrouwd bent (geweest) of geregistreerd partner bent (geweest) kunt u online doorgeven welke achternaam u wilt gebruiken.

Kind erkennen

Bent u vader van een kind, maar niet getrouwd of geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Regel het juridisch vaderschap via de gemeente. Ook een duomoeder kan een kind erkennen.