Schade melden veroorzaakt door gemeente

Heeft u schade en vindt u dat die door de gemeente is veroorzaakt? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Bijlagen bij het schadeformulier

  • brief, waarin u beschrijft wat er is gebeurd en waar het is gebeurd
  • aankoopbon of factuur voor herstel van de schade
  • foto's van de situatie en de schade, als u die heeft

Afhandeling melding

Meestal neemt de gemeente uw melding zelf in behandeling. Als het een complexe schade is, stuurt de gemeente uw melding door aan de verzekering.

Melding problemen

Losse stoeptegels, overhangende takken, zwerfvuil, kapotte straatverlichting, verstopt riool of andere overlast op straat? Meld het via het digitale formulier.

Klacht indienen

Bent u ontevreden over het optreden van een medewerker of bestuurder. Laat het ons dan weten. Gebruik het digitale formulier voor uw klacht.