Wethouder Nermina Kundić

Portret wethouder Nermina Kundic

Nermina Kundić is wethouder namens D66. Zij zet zich onder meer in voor de jeugdigen in Veenendaal.

Portefeuille

Nermina Kundić is verantwoordelijk voor: jeugdzorg, integraal jeugdbeleid, onderwijs, maatschappelijke participatie / burgerparticipatie, duurzaamheid / milieu, dierenwelzijn en evenementen.

Plaatsvervanger: wethouder Marieke Overduin-Biesma

Onbezoldigde functies namens de gemeente

  • Aandeelhouder Duurzame Energievoor-ziening Veenendaal Oost (DEVO)
  • lid Algemeen Bestuur Recreatieschap

Contact met Nermina Kundić

Heeft u een vraag aan Nermina Kundić. Dan kunt u haar op de volgende manieren bereiken.