Wethouder Martijn Beek

Martijn Beek is namens ProVeenendaal wethouder in Veenendaal. Hij zet zich in voor het sociaal domein.

Portefeuille

Martijn Beek is verantwoordelijk voor:

 • Jeugd
 • Burgerparticipatie
 • Wmo
 • Welzijn
 • Sport
 • Volksgezondheid
 • Wijkgericht werken
 • Wijkwethouder Noord

Plaatsvervanger: Marco Verloop

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • aandeelhouder DEVO
 • lid AB GGD
 • lid AB recreatieschap

Onbezoldigde nevenfuncties

  • Bondsgedelegeerde voor de KNLTB
  • Vrijwilligerswerk TVVW

Contact met Martijn Beek

Heeft u een vraag aan Martijn Beek. Dan kunt u hem op de volgende manieren bereiken.