Wethouder Marieke Overduin - Biesma

Portret wethouder Marieke Overduin

Marieke Overduin is wethouder namens het CDA. Zij richt zich in deze collegeperiode onder andere op ouderen en volkshuisvesting.

Portefeuille

Marieke Overduin is verantwoordelijk voor: Wmo, Awbz, welzijn algemeen, algemeen maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, volksgezondheid en volkshuisvesting.

Plaatsvervanger: wethouder Nermina kundić

Onbezoldigde functies namens de gemeente

  • Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur GGD

Contact met Marieke Overduin

Heeft u een vraag aan Marieke Overduin. Dan kunt u haar op de volgende manieren bereiken.