Wethouder Marieke Overduin - Biesma

Portret wethouder Marieke Overduin

Marieke Overduin is wethouder namens het CDA. Zij richt zich in deze collegeperiode onder andere op ouderen en volkshuisvesting.

Portefeuille

Marieke Overduin is verantwoordelijk voor: 

 • Wmo
 • Awbz
 • welzijn algemeen 
 • algemeen maatschappelijk werk
 • sociaal cultureel werk
 • volksgezondheid
 • volkshuisvesting 
 • wijkwethouder Noord / Centrum

Plaatsvervanger: wethouder Nermina kundić

Onbezoldigde functies namens de gemeente

 • lid AB GGD
 • aandeelhouder ACV
 • lid AB ODRU
 • lid AB AVU
 • lid AB Recreatieschap

Contact met Marieke Overduin

Heeft u een vraag aan Marieke Overduin. Dan kunt u haar op de volgende manieren bereiken.